Hieronder vindt u de planning van het project

Oktober 2023 -November 2023 2e kwartaal/ 3e kwartaal 2024 4e kwartaal 2024/2e kwartaal 2025 3e kwartaal 2025
Ontwerp klaar en vrijgave voor inspraak Definitief ontwerp wordt gemaakt Voorbereidingen voor werkzaamheden in de wijk Start werkzaamheden in de wijk

Het plaatsen van de fietsnietjes is naar achteren verschoven. Bij het maken van een definitieve planning zijn de werkzaamheden verschoven. De start voor de werkzaamheden is gepland voor het derde kwartaal van 2025.

Wat komt er nog?

Eerst maakt de gemeente van het voorontwerp een definitief ontwerp (DO) . In dit ontwerp houdt de ontwerper rekening met meer ruimte tussen de fietsnietjes. Hierdoor kunnen ook bakfietsen hier parkeren. In de fase die nu volgt gaat de gemeente op zoek naar een aannemer die de fietsnietjes kan plaatsen. De gemeente verwacht in het derde kwartaal van 2025 de eerste fietsnietjes te plaatsen. De bewoners ontvangen een brief voordat de werkzaamheden beginnen.

Wat is er al gedaan?

Het ontwerp (voorontwerp/VO) is op 5 oktober 2024 vrijgegeven voor inspraak door het college van burgemeester en wethouders. Hierna was een inspraakperiode tot en met 30 november 2024. Er zijn 45 zienswijzen ingediend. Meerdere ontwerpen zijn hierna aangepast. Op 2 april 2024 heeft het college het ontwerp vastgesteld. Het ontwerp (voorontwerp, VO) is gemaakt na de schetsontwerpen. De schetsontwerpen (SO) zijn gemaakt met informatie uit parkeerdrukmetingen, knelpuntonderzoek in de buurt, een inloopavond en een wijkbijeenkomst. Ook op de schetsontwerpen hebben ondernemers en bewoners hun mening gegeven:

  • via de website duinoordfietst.denhaag.nl
  • op 3 momenten bij de koffiekar in de wijk.
  • Ook waren er 2 inloopmomenten voor vragen over het (voor)ontwerp op 25 en 25 oktober 2023.

Handige links: