Planning

Fase Hier vindt het werk op de Erasmusweg plaats Periode
1 Langs de middenberm in beide richtingen. De rijbaan wordt versmald tot één smalle rijstrook in beide richtingen.  29 april – 13 mei
2 Aan de zijkanten van de rijbaan, in beide richtingen. Ook wordt gewerkt aan parkeervakken-fietspad-trottoir aan de kant van het sportveld. De rijbaan wordt versmald tot één smalle rijstrook in beide richtingen. 13 mei – 24 juni
3 De rijbanen voor auto en het fietspad aan de kant van de volkstuinen.  24 juni t/m 28 juni
4 De rijbanen voor auto en het fietspad aan de kant van het sportveld.  1 juli t/m 5 juli

 

Asfalteren

Alleen in fase 3 en 4 wordt het oude asfalt weggehaald en opnieuw geasfalteerd. Hier kunt u geluidsoverlast van ondervinden. De aannemer doet zijn best om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Omleidingen

Fase Afsluitingen van de Erasmusweg Periode
1 Geen omleidingen 29 april – 13 juni
2 Geen omleidingen voor autoverkeer, fietsers richting Steenhouwersgaarde worden wel omgeleid. 13 mei tot 24 juni
3 De rijrichting naar Dedemsvaartweg is afgesloten. 24 juni t/m 28 juni
4 De rijrichting naar Steenhouwersgaarde is afgesloten. 1 juli t/m 5 juli

Voetgangers

Alleen tijdens fase 2 is het voetpad langs het sportveld afgesloten. Voetgangers lopen op het fietspad aan de overkant of nemen een route via de woonwijk.

(Brom)fietsers

  • In fase 2 is het fietspad afgesloten. In deze periodes kunnen (brom)fietsers gebruik maken van de aangegeven omleidingsroute.
  • Het fietspad langs de sportvelden wordt in fase 2 afgesloten en het fietspad langs de volkstuinen wordt in fase 3 afgesloten.
  • Fietsers richting Steenhouwersgaarde worden omgeleid via de Dedemsvaartweg en het fietspad ter hoogte van Steenwijklaan naar de Steenhouwersgaarde.
  • Fietsers richting Laan van Wateringse Veld worden omgeleid om de Erasmusweg over te steken en te rijden via Steenhouwersgaarde-fietspad langs het sportveld ter hoogte van de Gaarde.

Autoverkeer

Bewoners en bezoekers van de woonwijken Dreven en Gaarden kunnen tijdens fase 4 rijden via de Dedemsvaartweg en Melis Stokelaan. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de route Middachtenweg-Prinses Beatrixlaan-A4-Wippolderlaan-Lozerlaan.
Tijdens fase 3 wordt doorgaand verkeer omgeleid via Lozerlaan-Wippolderlaan-A4-Prinses Beatrixlaan.

Bewoners flatgebouw Dedemsvaartweg-Erasmusweg

Bewoners en bezoekers van het flatgebouw Dedemsvaartweg-Erasmusweg kunnen via de route xx de parkeerplaats bereiken.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden kan niet worden geparkeerd op het deel van de Erasmusweg waar gewerkt wordt.