De Hoefkade was lange tijd een straat met onveilige verkeerssituaties. Er is luchtverontreiniging door het vele verkeer. De nieuwe Hoefkade wordt met de herinrichting een prettigere plek om te wonen, werken, winkelen en spelen.

Ontwerp

De gemeente heeft een nieuwe versie van het ontwerp klaar. Deze is op 7 maart 2022 gepresenteerd in een online presentatie. Heeft u dit gemist? U kunt de presentatie terugkijken via Microsoft Teams. Vragen stellen via de chat is niet meer mogelijk.

De ontwerpen van de Hoefkade zijn nu ook in te zien bij Bibliotheek Schilderswijk (Koningstraat 439) en op het Den Haag Fietst Servicepunt (Wagenstraat 185A).

Plannen

In de plannen is rekening gehouden met alle mensen die de Hoefkade gebruiken: bewoners, ondernemers en bezoekers. Ook worden fietsers die de Hoefkade als doorgaande route gebruiken betrokken bij de plannen. De gemeente denkt ook aan de winkeliers en andere ondernemers. Tot slot is er aandacht voor de veiligheid van kinderen en ouderen. De werkzaamheden beginnen niet eerder dan 2023.

Wat verandert er?

  • De straat wordt veiliger door het maken van bijvoorbeeld brede stoepen.
  • Er komt meer groen.
  • Na de vernieuwing is duidelijk te zien dat het een 30 kilometer gebied is.
  • De rijbaan wordt smaller.
  • Het asfalt gaat uit de straat en daar komen stenen (klinkers) voor terug.
  • De bomen blijven zoveel mogelijk staan. Er worden nieuwe bomen geplant. Voor zieke bomen komen nieuwe bomen in de plaats. Er komen meer zitplekken bij het groen.
  • Er komt nieuwe riolering, tegelijk met het werk aan de nieuwe inrichting. Zo is de straat niet vaker afgesloten dan nodig.

Aanpak

In 2021 organiseerde de gemeente bijeenkomsten. Om te praten over wensen en ideeën van bewoners en ondernemers. De reacties en suggesties die dit opleverde, krijgen zoveel mogelijk een plek in het ontwerp. De gemeente blijft hierover in gesprek met bewoners en ondernemers.