De Hoefkade was lange tijd een straat met onveilige verkeerssituaties en vervuilde lucht door het vele verkeer. Daarom wordt de straat vernieuwd. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben op verschillende momenten kunnen meedenken en reageren op de ideeën en schetsen voor het anders inrichten van de straat. Het ontwerp gaat naar de gemeenteraad. Na akkoord wordt er een definitief ontwerp gemaakt en plant de gemeente de werkzaamheden in.

Ontwerp

In de plannen voor de nieuwe Hoefkade is rekening gehouden met iedereen die de Hoefkade gebruikt: bewoners, ondernemers en bezoekers. De Hoefkade is onderdeel van de Sterfietsroute binnenstad-Transvaal-Wateringse Veld. Daarom wordt de straat straks makkelijker en prettiger om doorheen te fietsen. Er wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid van alle weggebruikers.

Wat verandert er?

De straat wordt veiliger voor alle weggebruikers:

  • De stoepen worden breder.
  • De rijbaan wordt smaller.
  • De rijbaan krijgt stenen (klinkers) in plaats van asfalt.
  • Voor de weggebruikers is duidelijker dat de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is.

Andere veranderingen:

  • Extra plekken voor het parkeren van fietsen.
  • Er komt meer groen. Ook worden er nieuwe bomen geplant. De bomen die nu al op de Hoefkade zijn blijven zoveel mogelijk staan. Een aantal bomen krijgt een nieuwe plek.
  • Voor zieke bomen komen nieuwe bomen in de plaats.
  • Er komen meer zitplekken bij het groen.
  • De riolering wordt daar waar dit nodig is vernieuwd. Door dit tegelijk met het werk voor de nieuwe inrichting te doen, hoeft de straat maar 1 keer te worden afgesloten.

Wat is er al gedaan?

Er is een ontwerp. Deze is gemaakt na eerdere schetsontwerpen. Deze schetsontwerpen zijn gemaakt met informatie uit verschillende bijeenkomsten met bewoners en ondernemers. In april 2023 is daar akkoord op gegeven door het college van burgemeester en wethouders. Van 24 april tot en met 11 juni konden bewoners en andere belanghebbenden voor de laatste keer reageren op het ontwerp. Dit heet een zienswijze. Er zijn 12 zienswijzen ingediend. De reactie van de gemeente op de zienswijzen komt in de nota van beantwoording. Deze komt online als het document in de gemeenteraad is besproken.
Handige link:

Het het voorontwerp herinrichting Hoefkade is digitaal te bekijken op raadsinformatie.nl.

Wat komt er nog?

Met de zienswijzen bepaalt de gemeenteraad welke punten uit de ingestuurde zienswijzen worden overgenomen. Het ontwerp wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens wordt er een definitief ontwerp gemaakt. De werkzaamheden worden ingepland. De werkzaamheden beginnen naar verwachting aan het begin van 2025.