De gemeente gaat de Hofzichtlaan opnieuw inrichten. Hierbij worden de twee rijstroken op de wegvakken teruggebracht naar één rijstrook. Dat gebeurt in allebei de rijrichtingen. Tegelijk vindt er groot onderhoud plaats aan de Hofzichtlaan tussen Het Kleine Loo en Bezuidenhoutseweg. Hier krijgen de rijbanen en fietspaden nieuw asfalt. En de stoepen worden opnieuw bestraat. De werkzaamheden voert de gemeente in 2024 en 2025 uit.

Waarom deze herinrichting?

De gemeente richt de Hofzichtlaan opnieuw in. Hierbij worden de twee rijstroken op de wegvakken teruggebracht naar één rijstrook. Dat gebeurt in allebei de rijrichtingen. Voor een betere doorstroming van het verkeer blijven bij de kruispunten wel twee rijstroken. Uitzondering is het kruispunt Hofzichtlaan met Het Kleine Loo. Hier komt in de richting naar Leidschendam wel één rijstrook.

Verkeersveiliger en groener

Door de weg smaller te maken, komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er komen bredere plekken waar mensen kunnen wachten voordat ze oversteken, en de oversteek wordt korter. Voor fietsers komen er meer plaatsen om veilig over te steken. De middenberm wordt breder waardoor er meer ruimte komt voor extra groenvoorzieningen.