Veel kademuren en sommige bruggen staan op houten palen. Een bacterie in het water heeft deze houten palen beschadigd. Daarom vervangt de gemeente de kademuren en bruggen. Zo blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners en bezoekers.

Wat gaat er gebeuren?

Naast het vervangen van de kademuur gaat de gemeente de straat vernieuwen met kleine aanpassingen.

  • Er komt meer groen bij de zijstraten en het Houtzagerijterrein.
  • Voor bewoners die dat willen, maakt de gemeente ruimte voor een geveltuintje.
  • Voor kleine boten komt er een nieuwe in- en uitstapplek, zoals op de Toussaintkade. Waar precies overlegt de gemeente met de bewoners.

Bomen

Bij werk aan een kademuur wil de gemeente zoveel mogelijk bomen behouden. Als dat niet mogelijk is, kijkt de gemeente of de bomen tijdelijk een nieuwe plek kunnen krijgen. De gemeente heeft de bomen laten onderzoeken. De bomen zijn niet gezond en hebben een korte levensduur. Daarom kunnen de bomen niet blijven staan. Dit betekent dat er nieuwe bomen geplant zullen worden. Deze bomen zijn ongeveer even groot als de nieuwe lindes op Buitenom.

Informatiebijeenkomst

Voor en tijdens het werk organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten. Buurtbewoners krijgen hierover een uitnodiging via de post.

Aanmelden mailinglijst

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de mailinglijst. Stuur hiervoor een e-mail naar kademuren@denhaag.nl en vermeld daarbij ‘aanmelding mailinglijst Houtzagerssingel’.