Veel kademuren en sommige bruggen staan op houten palen. Een bacterie in het water heeft deze houten palen beschadigd. Daarom vervangt de gemeente de kademuren en bruggen. Zo blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners en bezoekers.

Wat gaat er gebeuren?

De kade krijgt de uitstraling van een historische Haagse gracht. Naast het vervangen van de kademuur gaat de gemeente werken aan het riool en de straat vernieuwen met kleine aanpassingen.

  • Er komt meer groen bij de zijstraten en het Houtzagerijterrein.
  •  De straat krijgt nieuwe bestrating en meer groen.
  • Er komen nieuwe bomen en bankjes langs het water.
  • Bij de Paulus Potterstraat komt een verlaging in de kademuur voor rondvaartboten.

Bomen

Bij werk aan een kademuur wil de gemeente zoveel mogelijk bomen behouden. Als dat niet mogelijk is, kijkt de gemeente of de bomen tijdelijk een nieuwe plek kunnen krijgen. De gemeente heeft de bomen laten onderzoeken. De bomen zijn niet gezond en hebben een korte levensduur. Daarom kunnen de bomen niet blijven staan. Dit betekent dat er nieuwe bomen geplant zullen worden. Deze bomen zijn ongeveer even groot als de nieuwe lindes op Buitenom.

Op de hoogte blijven?

Op de pagina Contact vindt u contactgegevens en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwe op- en afstapplek rondvaartboten bij Paulus Potterstraat.
Nieuwe op- en afstapplek  voor rondvaartboten bij Paulus Potterstraat.
Kruising Houtzagerssingel-Rembrandstraat met meer groen en parkeerplaats voor de fiets.
Kruising Houtzagerssingel-Rembrandstraat met meer groen en parkeerplaats voor de fiets.
De gracht gezien vanaf de Brouwersbrug met links de Houtzagerssingel.
De gracht gezien vanaf de Brouwersbrug met links de Houtzagerssingel.
Meer groen ter hoogte van de Houtzagerij.
Meer groen ter hoogte van de Houtzagerij.
De gracht vanaf de Vaillantbrug.
De gracht vanaf de Vaillantbrug met rechts de Houtzagerssingel.