• Kan ik op de plannen reageren?
   Ja, dat kan. Tijdens de online bijeenkomst op 20 mei 2021 deelden inwoners ideeën en wensen met de gemeente. Deze informatie neemt de gemeente in het schetsontwerp. In 2022 kunt u reageren op het voorlopig ontwerp. Daarna kan iedereen het voorlopig ontwerp bekijken en er binnen 6 weken officieel op reageren. De gemeente maakt daarna een definitieve keuze.
  • Hoe kiest de gemeente de omleidingsroutes tijdens het werk?
   De omleidingsroutes zijn nog niet bekend. De gemeente bepaalt deze later. Het werk wordt afgestemd op andere werkzaamheden in de stad. Zo is er zo min mogelijk overlast is. Er is geen mogelijkheid om hun mening te geven over de routes.
  • Wanneer begint het werk aan de kruispunten?
   Waarschijnlijk begint het werk in de 1e helft van 2023. De planning staat nog niet vast. In het voorlopig ontwerp in 2022 wordt duidelijk hoe lang de werkzaamheden gaan duren.
  • Is een rotonde met fietsers in twee richtingen verkeersveilig?
   Ja. In Den Haag zijn er verschillende voorbeelden van rotondes met fietsers in twee richtingen. Een rotonde met een tweerichtingsfietspad en met een fietspad in één richting zijn even veilig. Dit blijkt uit onderzoek bij andere gemeentes.
  • De straat naast de Laan van Wateringse Veld, bij het kruispunt met het Oosteinde, wordt gebruikt door sluipverkeer. Is hier iets aan te doen?
   Bij het ontwerpen van de nieuwe kruising bekijkt de gemeente hoe dit gedrag ontmoedigd kan worden.
  • Zijn er ook andere oplossingen voor de kruisingen onderzocht?
   Ja, veel oplossingen zijn onderzocht. De voorkeur heeft het inrichten van de kruising Noordweg als rotonde. Dit samen met een extra opstelvak bij de kruising Oosteinde. Deze oplossingen verbeteren de verkeersveiligheid en zorgen voor minder wachttijden bij de kruising. Andere oplossingen kosten vaak te veel ruimte of zijn om andere redenen niet haalbaar.
  • Hoe valt het werk samen met het opnieuw inrichten van de kruisingen op de Lozerlaan en de Wippolderlaan?
   Bij het plannen van werkzaamheden houdt de gemeente rekening met de planning van andere projecten. Het werkzaam aan de Lozerlaan/Wippolderlaan staan nu gepland tussen 2022 en 2025. Op dit moment staat de planning nog niet vast. Ook is de invloed op de bereikbaarheid nog niet duidelijk. De gemeente zorgt dat er zo min mogelijk overlast is.