Vooral tijdens de spits proberen mensen files te vermijden. Ze rijden om via lokale wegen. Dit zorgt voor overlast en onveilige situaties. Daarom wil de gemeente maatregelen nemen om doorgaand verkeer over de hoofdwegen te laten rijden. Hoofdwegen zijn bijvoorbeeld de Wippolderlaan (N211), Lozerlaan (N211), Erasmusweg en Prinses Beatrixlaan.

Daarom worden de kruisingen Laan van Wateringseveld – Noordweg en Laan van Wateringseveld – Oosteinde aangepast. Hierdoor komt er minder sluipverkeer en wordt het verkeer veiliger. Ook wordt er gewerkt aan beter openbaar vervoer.

Wat gaat er gebeuren

Tussen september 2020 en mei 2021 is er onderzoek gedaan. De gemeente wil het volgende aanpassen:

De kruising Laan van Wateringse Veld – Noordweg

Op deze kruising komt een eenbaansrotonde. Trams en fietsers hebben hier voorrang.

De kruising Laan van Wateringse Veld – Oosteinde

Bij deze kruising komen extra lange opstelvakken voor verkeer dat rechtsaf slaat.

Bijeenkomst op 20 juni 2022

Op maandag 20 juni 2022 is er een bijeenkomst geweest voor mensen in de buurt. Deze is georganiseerd door de gemeente en het Bewonersplatform Wateringse Veld. Hier heeft de gemeente het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Ook konden mensen vragen stellen. De antwoorden op deze vragen vindt u op de pagina Laan van Wateringse Veld: veelgestelde vragen.