De 2e watertoevoer is een soort sloot waarlangs het water de waterberging bereikt. De berging ligt in het Molenvlietpark. Dit is het deel van de Vlietzoom tussen:

 • Golfvereniging Leeuwenbergh
 • Kansjesmolensloot
 • Jan Thijssenweg/Westvlietweg
 • Bedrijventerrein Laan van ‘s-Gravenmade

Het Molenvlietpark is groen, er is veel water en het is goed toegankelijk voor voetgangers.

Molenvlietpark vanuit de lucht
Sfeerfoto van het deel Molenvlietpark waarin de waterberging ligt.

Waterberging

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, is in het Molenvlietpark een waterberging aangelegd in de vorm van vijvers. Deze vijvers zijn met elkaar verbonden. Als er veel regen valt kunnen de vijvers tijdelijk veel water opvangen.

Als de waterberging helemaal vol is, moet het water er ook in blijven. Daarom ligt er een kade (een soort dijk) om de waterberging heen. Op de kade ligt 1 van de wandelpaden van het Molenvlietpark. Met de waterberging is een deel van het extra asfalt, die de aanleg van de Rotterdamsebaan met zich meebracht, gecompenseerd.

Aanleg 2e toevoer waterberging

Om te zorgen dat de waterberging zich sneller met water kan vullen, is een 2e toevoer nodig. De 2e toevoer is een waterverbinding tussen de Vliet en de waterberging. Zo’n 100 meter van de Jan Thijssenweg wordt hiervoor hoger gemaakt.

Tegelijkertijd wordt op deze plek 250 meter oeverbescherming langs de Vliet vervangen. Dat gebeurt in opdracht van de provincie Zuid-Holland. En in samenwerking met de gemeente Rijswijk krijgt het fietspad langs de Vliet asfalt. Dit gebeurt vanaf de Hoornbrug tot aan de fietsbrug over de Vliet.

De aanleg van de 2e toevoer bestaat onder meer uit:

 • bomen kappen
 • onderzoek door archeologen
 • verplaatsen van kabels en leidingen
 • ondergrondse waterverbinding bouwen onder de Jan Thijssenweg
 • Jan Thijssenweg hoger maken
 • oeverbescherming langs de Vliet vervangen
 • brug over de tweede toevoer waterberging aanleggen
 • het Molenslootpad opnieuw inrichten
 • fietspad langs Jan Thijssenweg asfalteren.

Groen en water

Het Molenvlietpark heeft een natuurlijke indeling met onder meer grasland. Grassen en kruidachtige planten kunnen er goed groeien. In het park staan verschillende boomsoorten, zoals beuken, eiken, knotwilgen en haagbeuken.

Langs de Bovenwetering, van de Laan van Hoornwijck naar golfbaan Leeuwenbergh, ligt een verbinding. Deze verbinding houdt rekening met dieren en planten. Dit heet een ecologische verbinding. Het gebied heeft natuurlijkvriendelijke oevers, bermen en bomen zoals wilgen, zomereiken, haagbeuken en elzenhakhout. Het gebied helpt mee om het groen in de regio te verbeteren.

Bij de waterberging ligt een vispaaiplaats. Dit is een soort kraamkamer voor vis. De vispaaiplaats is ondiep. Zo warmt die in het voorjaar snel op. Tussen de water- en oeverplanten kunnen vissen zich verstoppen en rustig paaien én opgroeien. Door een evenwichtige visstand blijft het water helder en kunnen waterplanten beter groeien.

Over het vlonderpad wandelt een bezoeker.
Een bezoeker van het nieuwe Molenvlietpark wandelt over het vlonderpad. (Fotograaf: Jurriaan Brobbel)