De aannemer voert de werkzaamheden in delen uit zodat er minder overlast is. Wanneer de aannemer in een straat werkt, kunt u daar tijdelijk niet parkeren.

Omleidingen

De straat waarin gewerkt wordt, is voor een gedeelte afgesloten. Borden in de straat geven aan hoe u kunt rijden.

Parkeren

  • Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats? Dan biedt de gemeente u een tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) aan. Dit is op een voor u zo goed mogelijk bereikbare plek.
  • Parkeert u op eigen terrein en heeft u geen parkeervergunning? Dan kunt u een tijdelijke parkeerontheffing krijgen.

Hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens het werk bij de bewoners in de buurt kunnen komen. Parkeer uw auto daarom alleen in de parkeervakken. Zo kunnen de hulpdiensten er in geval van nood goed langs. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten op de weg.

Huisvuil

Als uw straat is opengebroken, kan de vuilniswagen er niet in. Er staat dan op borden aangegeven waar u uw vuilnis tijdens de ophaaldagen kwijt kunt. De aannemer laat u hierover meer weten in een brief. U moet hiervoor misschien iets verder lopen dan u gewend bent.

Veiligheid

De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijft een werkterrein gevaarlijk. Wijs kinderen hierop en houd ze weg van het werkterrein.