Jeroen Spanjer of Henk Schaap, gemeente Den Haag, telefoonnummer (070) 752 55 97 of e-mailadres kademuren@denhaag.nl.