Het voorontwerp is klaar. U kunt het ontwerp op 3 manieren bekijken:

 • Via het raadsinformatiesysteem kunt u het collegebesluit lezen en de ontwerptekening bekijken.
 • Op het stadhuis kunt u het ontwerp op papier bekijken. Het ontwerp is te vinden in het Haags Informatiecentrum in het Atrium van het stadhuis.
 • Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u de tekeningen op papier bekijken. De bijeenkomst is op:
  maandag 8 juli van 18.00-20.00 uur
  in het Nutshuis, Riviervismarkt 5
  2513 AM Den Haag

De Prinsestraat wordt autoluw

De Prinsestraat wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De gemeente plaatst daar verkeersborden voor. Auto’s van bewoners kunnen een ontheffing krijgen. Leveranciers van de winkels en bedrijven mogen wel de straat in. Dat mag alleen binnen de tijden die op verkeersborden staan. Fietsers en voetgangers mogen altijd de Prinsestraat in. De parkeervakken voor auto’s in de Prinsestraat worden parkeervakken voor fietsers of er komen plantenbakken.

Eenrichtingsverkeer op de Prinsessewal

Het autoverkeer op de Prinsessewal rijdt straks naar het Piet Heinplein toe. De bestaande rijstrook richting Prinsestraat op de Prinsessewal wordt voor (brom)¬fietsers en nood- en hulpdiensten. De parkeervakken langs de gracht worden een groenstrook. Langs de Paleistuin blijven de parkeervakken bestaan.
Door het eenrichtingsverkeer op de Prinsessewal is geen linksafstrook meer nodig op de Hogewal naar de Prinsessewal. Het fietspad Hogewal langs de gracht tussen de hoofdingang van de Koninklijke Stallen en het Piet Heinplein wordt verbreed. Aan de kant van de Koninklijke Stallen komt meer groen.

Parkeerplekken

In het ontwerp veranderen 45 parkeerplaatsen voor auto’s in parkeerplaatsen voor fietsen of meer groen. Het gaat om 14 parkeerplaatsen (waaronder 2 mindervalideparkeerplaatsen) in de Prinsestraat en 31 parkeerplaatsen op de Prinsessewal. Uit het parkeer-onderzoek blijkt dat dit kan, omdat er op loopafstand voldoende andere parkeerplaatsen zijn. De parkeerdruk blijft onder de 90%. Er komen wel parkeerplaatsen terug voor minder validen: 1 binnen en 1 buiten het plangebied.

Uw mening geven over het ontwerp

Laat voor 13 september 2024 weten wat u van het ontwerp vindt. U kunt van 19 juni t/m 13 september 2024 reageren: dit is de inspraakperiode. Reageren doet u met een zienswijze. Een reactie (zienswijze) indienen kan op 4 manieren:

 1. Per e-mail
  Stuur een e-mail naar centrum-noord@denhaag.nl. Geef in de e-mail aan dat het gaat om ‘Zienswijze Prinsestraat-Prinsessewal.’
 1. Per post
  Stuur uw reactie per post naar het adres hieronder.Gemeente Den Haag
  t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
  t.b.v. Zienswijze Prinsestraat-Prinsessewal
  Postbus 12600
  2500 DJ Den Haag
 2. Telefonisch
  U kunt uw zienswijze bespreken met een medewerker van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Hiervoor maakt u een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar het secretariaat van DSO/portefeuille projecten. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 070.
 3. Met het zienswijzeformulier.

Inloopbijeenkomst op 8 juli 2024

Op maandag 8 juli 2024 is er een inloopbijeenkomst in het Nutshuis. Hier kunt u het ontwerp bekijken en uw vragen stellen.
Datum: Maandag 8 juli
Tijd: 18.00-20.00 uur
Waar: Nutshuis, Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag

Heeft u vragen over het ontwerp?

Tijdens de inloopbijeenkomst staan we klaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt ook een e-mail met uw vragen sturen naar centrumnoord@denhaag.nl.

Wat komt er nog?

Na 13 september 2024 worden alle reacties (zienswijzen) samengevoegd. De gemeente past het ontwerp aan of houdt het zoals het is. In een antwoord legt zij de keuze uit. Alle antwoorden worden in een document verzameld. Dit noemen we Nota van Beantwoording. Het (gewijzigde) ontwerp en de Nota van Beantwoording worden weer naar het college gestuurd. Zijn zij akkoord? Dan wordt het ontwerp vastgesteld en wordt er een definitief ontwerp gemaakt, een aannemer gezocht en worden de werkzaamheden ingepland.

Waarom wordt de Prinsestraat autoluw?

De aanpak voor de Prinsestraat en de Prinsessewal is onderdeel van de Kwaliteitsverbetering van Centrum-Noord. Diverse ondernemers- en bewonersorganisaties hebben de gemeente Den Haag gevraagd om een plan te maken voor verbetering van de Prinsestraat-Prinsessewal en omgeving. In dat plan wordt de Prinsestraat autoluw, met meer fietsparkeerplekken en meer groen. In november 2023 werden de eerste schetsontwerpen gemaakt en kon de buurt reageren. De reacties zijn meegenomen in het voorontwerp.

Wat is het verschil tussen een voorontwerp (VO) en schetsontwerp (SO)?

Schetsontwerpen worden gemaakt om een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden die er zijn. Hierdoor krijgt de gemeente een idee van hoe het plan eruit kan komen te zien. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen hun mening daarover geven. Het schetsontwerp wordt met deze informatie aangepast naar een voorontwerp (VO). In het ontwerp zijn meer details getekend. Bijvoorbeeld: waar komen parkeerplaatsen, waar worden bomen weggehaald of komen ze erbij, enzovoort. Een voorontwerp gaat naar het college van Burgemeester en wethouders voor het vrijgeven en vaststellen. Bewoners en ondernemers en andere belanghebbenden kunnen ook op dit ontwerp reageren. Maar dit kan alleen in een officiële zienswijze. Zie meer uitleg onder het kopje ‘wat komt er nog?’

Wat is er al gedaan?

• In november 2023 presenteerde de gemeente het schetsontwerp aan de bewoners.