De uitvoering staat nu gepland voor de zomer van 2025, na de werkzaamheden in de Zeestraat.

Deze planning is onder voorbehoud:

Wat Wanneer
Schetsontwerp gemaakt, bewoners konden reageren November 2022
Ontwerp aangepast naar voorontwerp  1e kwartaal 2024
Voorontwerp wordt vrijgegeven door college van burgemeester en wethouders  juni 2024
Buurt mag reageren (zienswijze indienen) op het voorontwerp 19 juni t/m 13 september 2024
Gemeente bekijkt reactie, college bepaalt aanpassingen en stelt het voorontwerp vast eind 2024
Maken definitief ontwerp  voorjaar 2025
Werkzaamheden plannen zomer 2025

Prinsestraat en Prinsessewal: omleidingsroutes

Er zijn nog geen omleidingsroutes. Wel is er een filmpje waarin u kunt zien hoe de nieuwe routes gaan worden.