Wat gaat er gebeuren?

 • De nieuwe maximale snelheidslimiet wordt 30 kilometer per uur.
 • Het asfalt wordt vervangen door klinkers.
 • Er komen verkeersdrempels verspreid over de Van Hogenhoucklaan.
 • Op de kruispunten met de Van Zaekstraat, Floris Grijpstraat, Goetlijfstraat, Van Montfoortlaan en Ridderlaan worden verhoogd.
 • De zebrapaden in de Van Hogenhoucklaan worden verwijderd. Omdat het verkeer langzamer rijdt, kan oversteken straks veilig bij de verhoogde kruispunten en drempels en op alle andere plekken langs de rijbaan.
 • De rijbaan wordt versmald naar 5 meter.
 • De fietsstroken op de Van Hogenhoucklaan gaan weg. Tussen de Wassenaarseweg en de ingang van de sportvelden komt  een stippelmarkering voor fietsers.
 • Er komt een Kiss & Ride zone met ruimte voor 5 auto’s voor de hoofdingang van Koninklijke Haagse Cricket en Voetbal Vereeniging. Verkeer mag hier in het weekend tijdens de drukste momenten maximaal 15 minuten parkeren.
 • Bij het kruispunt met de Ruychrocklaan komt een inrit.
 • Het verkeerslicht bij de Wassenaarseweg blijft staan.
 • Er komen 6 nieuwe bomen verspreid over de lengte van de weg. Waar dat kan, komen de bomen in groenvakken. Dit is beter voor de gezondheid van de bomen.
 • Er wordt meer dan 2000 vierkante meter extra groen aangelegd.

Deze wijzigingen zijn te zien in de tekening van het voorontwerp. Kunt u de kaart niet lezen? Stuur een e-mail naar
verkeersveiligheid@denhaag.nl dan krijgt u het bestand digitaal toegestuurd.