De Van Hogenhoucklaan wordt een 30-kilometerzone. Dit zijn de werkzaamheden:

  • Het asfalt wordt vervangen door klinkers
  • Er komen een aantal verkeersdrempels
  • Op de kruispunten met de Van Zaekstraat, Floris Grijpstraat, Goetlijfstraat, Van Montfoortlaan en Ridderlaan komen verkeersplateau’s.
  • De zebrapaden in de Van Hogenhoucklaan worden verwijderd. U kunt veilig oversteken bij de nieuwe verkeersplateau’s en drempels.
  • Er komt een Kiss & Ride zone met ruimte voor vijf auto’s aan de linkerkant van de hoofdingang van Koninklijke Haagse Cricket en Voetbal Vereeniging.
  • Bij kruispunten met de Ruychrocklaan en Wassenaarseweg komen inritten.
  • Er komen 6 nieuwe bomen. Alle bomen in de Van Hogenhoucklaan komen zoveel mogelijk in het groen te staan.De fietsstroken in de Van Hogenhoucklaan tussen Wassenaarseweg en de ingang van de sportvelden blijven in het nieuwe ontwerp bestaan. Het asfalt wordt wel vervangen door klinkers.
Kunt u de kaart niet lezen? Stuur een e-mail naar
verkeersveiligheid@denhaag.nl dan sturen we u een bestand van de kaart toe.