De gemeente asfalteert de Vrederustlaan tussen Melis Stokelaan en Erasmusweg. Het asfalt is hier oud en versleten. Daarom legt de gemeente nieuw asfalt neer. Op maandag 16 oktober 2023 starten de werkzaamheden van fase 1. Deze werkzaamheden duren 6 weken. In 2024 wordt fase 2 uitgevoerd.

Waar zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn aan de Vrederustlaan tussen Melis Stokelaan en Erasmusweg. De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd.

  1. In 2023 werkt de aannemer in het gedeelte tussen de Melis Stokelaan en de Gaarde. En bij het kruispunt met de Gaarde.
  2. In 2024 werkt de aannemer in het gedeelte tussen de Gaarde en de Erasmusweg.

Wat gaat er gebeuren?

In de straat legt de aannemer de bestrating van stoepranden opnieuw aan. Ook de strook tussen fietspad en parkeervakken wordt opnieuw gemaakt. De parkeervakken en rijbaan krijgen een nieuwe laag asfalt. Bij de inritten naar de zijstraten komt ook nieuw asfalt op het fietspad.

De gemeente zorgt dat er veilig gewerkt wordt

Samen met de aannemer doet de gemeente er alles aan om veilig te werken. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen te waarschuwen en hen weg te houden van het werkterrein.

Parkeervakken afgesloten

Tijdens de werkzaamheden sluit de gemeente parkeervakken in het werkgebied af. Borden in de straat geven aan waar u niet mag parkeren. Staat uw auto geparkeerd op een plek waar dat niet mag? Dan sleept de gemeente de auto weg. De eigenaar van de auto krijgt een boete.

Ophalen huisvuil

Tijdens de werkzaamheden sluit de gemeente enkele ondergrondse restafvalcontainers af. Borden in de straat geven aan waar dit wel mag.

Panden blijven bereikbaar voor de ambulance, brandweer en politie
De gemeente zorgt ervoor dat de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) altijd bij uw pand kunnen komen.