Het riool in Vruchtenbuurt-Zuid is oud. Daarom komt er een nieuw riool. Het gaat om het riool in de volgende straten:

 • Abrikozenplein
 • Abrikozenstraat (gedeelte)
 • Bosbesstraat
 • Citroenstraat
 • Goudreinetstraat
 • Kornoeljestraat
 • Okkernootstraat (gedeelte)
 • Pippelingstraat
 • Pompoenstraat
 • Sterappelstraat

Het werk duurt van augustus 2023 tot augustus 2024.

Werkzaamheden

De gemeente voert de volgende werkzaamheden uit:

 • De straten gaan helemaal open.
 • Het hoofdriool wordt vervangen.
 • Er komen nieuwe rioolaansluitingen tot de grens van de huizen en naar waterafvoerputten.
 • Op de kruispunten kunnen auto’s niet meer op de hoeken parkeren.
 • Om veilig te kunnen oversteken komen er bredere stoepen bij de kruispunten.
 • Er komen duidelijke parkeerplaatsen.
 • Er komt meer ruimte voor de bomen.
 • Alle straten en stoepen krijgen nieuwe bestrating.
 • De stoepen worden bestraat met tegels, de rijbanen met klinkers.

Rioolwerkzaamheden

In de video hieronder wordt uitgelegd wat er gebeurt tijdens rioolwerkzaamheden.

Voor bewoners

De informatie hieronder is praktische informatie voor bewoners van Vruchtenbuurt-Zuid

Ophalen huisvuil

In de straat waar de werkzaamheden plaatsvinden sluit de gemeente de ORAC’s (ondergrondse restafvalcontainers) af. U kunt uw huisvuil wegbrengen bij de ondergrondse containers die niet afgesloten zijn. Misschien is het nodig dat u verder met uw huisvuil loopt dan u gewend bent. Voor mensen die niet zo goed kunnen lopen, kan dat een probleem zijn. Wilt u uw buurvrouw of buurman helpen als dat nodig is?

Grofvuil kunt u op afspraak laten ophalen

Grofvuil kunt u op afspraak laten ophalen bij een ondergrondse container die niet afgesloten is. Geef bij het maken van de afspraak duidelijk de plek van die container door.

Bereikbaar voor de ambulance, brandweer en politie

De gemeente zorgt dat de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) altijd bij uw huis kunnen komen.

Veiligheid

De gemeente doet er alles aan om veilig te werken. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen te waarschuwen en hen weg te houden van het werkterrein.