Wat  Wanneer
Ontwerp gemaakt, bijeenkomst, nieuw ontwerp 2020-2021
Project stilgelegd 2021-2023
Ontwerp aanpassen  2e helft 2023
Ontwerp wordt vrijgegeven door college van burgemeester en wethouders januari 2024
Buurt mag reageren (zienswijze indienen) op ontwerp januari-februari 2024
Gemeente bekijkt reactie, college bepaalt aanpassingen en stelt het voorontwerp vast maart-april 2024
Definitief ontwerp wordt gemaakt voorjaar 2024 – eind 2024
Werkzaamheden worden ingepland 2024/2025
De gemeente werkt aan de ventweg 2025