De Westvlietweg is een veelgebruikte en belangrijke fietsroute langs de Vliet tussen Voorburg en Leidschendam. Vanaf de Yuverta school tot huisnummer 30 ligt een ventweg. De ventweg sluit niet aan op de rest van de fietsroute en is oncomfortabel fietsen. Daarom past de gemeente de weg aan. Het ontwerp is klaar. Tot 19 februari 2024 konden buurtbewoners reageren op het ontwerp met een zienswijze. De gemeente bekijkt nu alle reacties (zienswijzen).

Impressie van de fietsstraat

Wat verandert er?

Het voorstel is om van de ventweg een fietsstraat te maken. In de fietsstraat hebben fietsers voorrang en zijn auto’s te gast. De bewoners van de huizen aan de ventweg en hun bezoekers kunnen met hun auto over de nieuwe fietsstraat rijden en parkeren. Alle huizen blijven bereikbaar en parkeren blijft mogelijk.

 • De ventweg wordt een fietsstraat.
 • De maximumsnelheid wordt 30 km per uur.
 • De fietsstraat krijgt rood asfalt met een witte markering in het midden. Zo sluit de fietsstraat aan op de bestaande fietspaden.
 • Parkeerstrook komt aan de kant van de hoofdweg.
 • De parkeerstrook wordt iets hoger zodat de helling minder steil is. Door de bredere uitstapstrook kunnen de afvalophaaldiensten de containers makkelijker legen. Dit komt doordat aan de kant van de woningen geen auto’s meer geparkeerd staan.
 • De parkeerplaatsen komen tussen de bomen. Daardoor is het niet nodig bomen te kappen. En komen 2 extra bomen.
 • De uitstapstrook voor geparkeerde auto’s wordt breder, namelijk 1,2 meter. Zo houden we het uitstappen veilig.
 • De boom op de uitrit van Park Nabij naar de Westvlietweg verdwijnt. Dit is nodig voor de verkeersveiligheid. Door de boom heeft het verkeer nu slecht zicht. Het verkeer kan de uitrit blijven gebruiken.
 • De bomen krijgen meer ruimte doordat er grotere plantvakken komen. Die worden ongeveer 2 bij 2 meter.
 • De fietsstraat krijgt een andere indeling dan de ventweg die er nu is. Om hulpdiensten genoeg ruimte te geven, krijgt het voetpad aan de kant van de huizen een schuine band.
 • Parkeerplaatsen oude en nieuwe situatie blijft gelijk.

Het ontwerp bekijken

U kunt de ontwerptekening van het voorontwerp bekijken. U kunt hier niet meer op reageren. Via het raadsinformatiesysteem kunt u het collegebesluit voor de vrijgave van het voorontwerp lezen.

Waarom past de gemeente de weg aan?

Een groot gedeelte van de Westvlietweg is al goed ingericht voor fietsers met een vrijliggend fietspad. Op de ventweg tussen de Yuverta school en huisnummer 30 is dit niet zo. Hier delen auto’s en fietsers een weg met klinkers. Er zijn meerdere meldingen over slecht wegdek.
De bestrating kan niet meer onderhouden worden en moet daarom worden vervangen. De gemeente combineert hier werk met ander werk. Zo heeft de buurt maar 1 keer last van het openbreken van de weg.

De ventweg is nu:

 • ingericht met klinkers,
 • een straat met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur
 • heeft een parkeerstrook aan de huizenzijde

De weg voldoet daarmee niet aan de eisen van een veilige fietsroute. Bij een veilige fietsroute is:

 • roodgekleurd asfalt
 • een maximale rijsnelheid van 30 kilometer per uur
  goed overzicht en een goede kwaliteit weg

Neem contact op als u vragen heeft

U kunt een e-mail met uw vragen sturen naar: westvlietweg@denhaag.nl.

Wat komt er nog?

Na 19 februari 2024 worden alle reacties (zienswijzen) samengevoegd. De gemeente past het ontwerp aan of houdt het zoals het is. In een antwoord leggen zij de keuze uit. Alle antwoorden worden in een document verzameld. Dit noemen we Nota van Beantwoording. Het (gewijzigde) ontwerp en de Nota van Beantwoording worden weer naar het college gestuurd. Zijn zij akkoord? Dan wordt het ontwerp vastgesteld en wordt er een definitief ontwerp gemaakt, een aannemer gezocht en worden de werkzaamheden ingepland.

 

Wat is er al gedaan?

 • In januari 2020 presenteerde de gemeente het 1e voorlopig ontwerp aan de bewoners.
 • Petitie bewoners bomenbehoud.
 • 2021 aangepast ontwerp en op 15 juli 2021 online informatiebijeenkomst Laatste aanpassingen voorlopig ontwerp n.a.v. juli 2021.
 • Project stilgelegd in maart 2022;
 • Maart 2023 project weer opgestart met interne besluitvormingsroute.

Tijdelijk stilgelegd

Dit project is in 2022 tijdelijk stilgelegd. In maart 2023 is het project weer opgestart. Het voorlopig ontwerp werd in 2022 afgerond met eerdere inbreng van de omwonenden. Na besluitvorming binnen de gemeente wordt dit ter inzage gelegd. De gemeente verwacht het ontwerp in januari 2024 met de buurt te kunnen delen.