De Westvlietweg is een veelgebruikte en belangrijke fietsroute langs de Vliet tussen Voorburg en Leidschendam. De gemeente wil de ventweg bij de buurt Park Nabij prettiger en veiliger inrichten voor de fietser. De ventweg wordt daarom een fietsstraat.

Tijdelijk stilgelegd

Dit project is tijdelijk stilgelegd. In de 2e helft van 2022 besluit de gemeente of het project weer door kan gaan. Voor de fietsstraat maakte de gemeente in 2020 een voorlopig ontwerp (VO). Daarop hebben bewoners gereageerd. In het 2e voorlopig ontwerp zijn de opmerkingen van bewoners verwerkt.

Wat gaat er gebeuren?

Het voorstel is om van de ventweg een fietsstraat te maken. In de fietsstraat hebben fietsers voorrang en zijn auto’s te gast. De bewoners van de huizen aan de ventweg en hun bezoekers kunnen met hun auto over de nieuwe fietsstraat rijden. Dit is nodig om bij de huizen te komen.

  • De fietsstraat krijgt rood asfalt met een witte markering in het midden. Zo sluit de fietsstraat aan op de bestaande fietspaden.
  • Er komen parkeerplaatsen tussen de bomen. Daardoor is het niet nodig bomen te kappen en komt er ruimte voor 3 extra bomen. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.
  • De boom op de uitrit van Park Nabij naar de Westvlietweg verdwijnt. Dit is nodig voor de verkeersveiligheid. Door de boom heeft het verkeer nu slecht zicht. Het verkeer kan de uitrit blijven gebruiken.
  • De bomen krijgen meer ruimte doordat er grotere plantvakken komen. Die worden ongeveer 2 bij 2 meter.
  • De fietsstraat krijgt een andere indeling dan de ventweg die er nu is. Om hulpdiensten genoeg ruimte te geven, krijgt het voetpad aan de kant van de huizen een schuine band.
  • De fietsstraat krijgt parkeerplaatsen tussen de bomen, aan de kant van de Westvlietweg. Om het uit de auto stappen veilig te houden, is het nodig dat de uitstapstrook breder word: 1,2 meter. De parkeerstrook wordt iets hoger zodat de helling minder steil is. Door de bredere uitstapstrook kunnen de afvalophaaldiensten de containers makkelijker legen. Dit komt doordat aan de kant van de woningen geen auto’s meer geparkeerd staan.

2e voorlopig ontwerp

In januari 2020 presenteerde de gemeente het 1e voorlopig ontwerp aan de bewoners. De bewoners vonden dat er bij dat ontwerp te veel (6) bomen moesten worden gekapt. De bewoners stuurden een petitie voor het bomenbehoud aan het college. Toen besloot de gemeente om een nieuw voorlopig ontwerp te maken. In dit nieuwe (2e) voorlopig ontwerp blijven de bomen staan en is er zelfs ruimte voor 3 extra bomen. Verder blijft het aantal parkeerplaatsen gelijk. Een nadeel is dat bewoners en bezoekers de fietsstraat moeten oversteken om bij de parkeerplaatsen te kunnen komen.

Meer informatie

Op 15 juli 2021 was is er een online informatiebijeenkomst over het 2e voorlopig ontwerp.