De gemeente werkt aan logische, snelle en veilige fietsroutes. Daarom maakt zij de Zeestraat en het kruispunt Javastraat/Scheveningseweg veiliger en aantrekkelijker voor fietsers.

Wat gaat er gebeuren

De maximumsnelheid gaat van 50 naar 30 kilometer per uur. De Zeestraat krijgt brede stoepen en er komen klinkers in plaats van asfalt. De straat past zo beter bij de uitstraling van het Noordeinde. Daarmee krijgt ook de wandelroute ‘van paleis naar paleis’ vorm. Ook wordt het riool vervangen in de Zeestraat en Bazarstraat. In de Bazarstraat wordt het asfalt vervangen door klinkers.

Meer aanpassingen in het ontwerp

  • Maatregelen die zorgen dat autoverkeer minder snel rijdt, zoals een smallere rijstrook voor auto’s.
  • Meer groen in het brede deel van de Zeestraat. Er komen nieuwe groenvakken en 2 extra bomen.
  • Verbeteringen verkeersveiligheid onder andere bij het kruispunt Sophialaan – Bazarstraat.
  • Verbeteringen fietsroute Javastraat – Zeestraat door aanpassingen op het kruispunt Laan van Meerdervoort / Javastraat / Zeestraat. Hierdoor kan het autoverkeer straks vanaf de Laan van Meerdervoort niet meer linksaf slaan naar de Scheveningseweg. Auto’s kunnen al bij de Carnegielaan linksaf slaan. U kunt ook via het Alexanderveld en de Laan Copes van Cattenburch rijden.
  • 13 parkeerplekken minder om ruimte te maken voor de verbeteringen.
  • Historisch uitziende lantaarnpalen.

Inspraakreacties voorlopig ontwerp

De inspraakreacties op het voorlopig ontwerp (VO) hebben nog 2 nieuwe aanpassingen opgeleverd:

  • Voor fietsers die uit de Zeestraat komen en de Javastraat willen oversteken richting de Scheveningseweg komt er meer ruimte om veilig te wachten.
  • Voor voetgangers die de Scheveningseweg over willen steken komt er een extra oversteekplaats. Dat verbetert de verbinding tussen de Javastraat en de Zeestraat.

De verbetering van (de oversteekmogelijkheden op) het kruispunt Scheveningseveer/Noordeinde/ Hogewal is onderdeel van het maatregelenpakket Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord (RIS307564). Daarom is dit kruispunt geen onderdeel van het project Zeestraat.

De gemeente verwacht dat door de verbeteringen meer mensen gaan fietsen op de route Scheveningseweg – Zeestraat – Noordeinde.

Meer informatie