Veel kademuren en sommige bruggen in Den Haag staan op houten palen. Een bacterie in het water heeft deze houten palen beschadigd. Daarom vervangt de gemeente de kademuur van de Zwarteweg en de Boomsluiterskade.

Kaart met daarop de Moonsluiterskade en de Zwarteweg. Met een blauwe streep wordt aangegeven waar de kademuur wordt vervangen.
Werkzaamheden vervangen kademuren

Bomen

Bij werk aan een kademuur wil de gemeente zoveel mogelijk bomen houden. Als dat niet mogelijk is, kijkt zij of de bomen tijdelijk een nieuwe plek kunnen krijgen. Soms kan dat niet.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de gezondheid van de bomen. Een onafhankelijk bureau heeft onderzocht of de bomen kunnen blijven staan nadat de gemeente de kade vervangen heeft. De bomen hebben veel dood hout en schades waardoor ze nog maar kort leven. Daarom is het niet mogelijk de bomen in andere grond te zetten en moeten ze worden gekapt.

Na de werkzaamheden komen er nieuwe bomen. Aan de kades langs de grachtenring in de binnenstad worden meestal Iepen of Lindes geplant. De kastanjeboom in de bocht op de Zwarteweg heeft last van de kastanjebloedingsziekte. Dit zorgt ervoor dat de boom een lage levensverwachting heeft. Ondanks de steeds minder wordende gezondheid van de boom blijft de kastanje toch staan.

Op de Zwarteweg komt meer groen langs de kade en er komt eenrichtingsverkeer richting Uilebomen
Op de Zwarteweg komt meer groen langs de kade en er komt eenrichtingsverkeer richting Uilebomen

Vervangen riolering en herinrichting

Samen met het werk aan de kademuren, richt de gemeente de straat opnieuw in. Ook vervangt zij het riool op de Boomsluiterskade. Door het werk te combineren is er minder overlast voor de buurt.

Kaart met daarop de Boomsluiterskade. Het roze gedeelte geeft aan waar het riool wordt vervangen.
Vervangen van het riool aan de Boomsluiterskade
Kaart met daarop de Boomsluiterskade en de Zwarteweg. Met oranje wordt aangegeven welk gedeelte van de weg wordt herinricht.
Werkzaamheden herinrichting Zwarteweg en Boomsluiterskade

Informatiebijeenkomst

Voor en tijdens het werk organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten. Buurtbewoners krijgen hierover een uitnodiging per post.