Met een goede afstemming raakt de stad niet onnodig verstopt en kan het verkeer op de juiste wijze worden omgeleid.

Vooruit plannen

De gemeente stelt elk jaar een zogenoemde Meerjarenprogrammering op. Dit is een overzicht van alle (bouw)werkzaamheden en evenementen die de komende jaren in uitvoering willen gaan op het netwerk Bereikbaarheidsregie. Op die manier brengt de gemeente vroegtijdig knelpunten en overlap in kaart van alle activiteiten, zodat deze kunnen worden opgelost.

Ieder jaar stelt de gemeente ook het Uitvoeringsprogramma vast voor de komende twee jaar. In het Uitvoeringsprogramma staan alle (bouw)werkzaamheden en activiteiten die tot dat moment de BVC-procedure hebben doorlopen én zijn goedgekeurd door het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO).

BVC-Procedure

De BVC-Procedure legt afspraken vast over Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en Communicatie (BVC) tijdens de gehele werkzaamheden. Het doel is om zo vroeg mogelijk te weten welke maatregelen nodig zijn om de overlast van werkzaamheden voor bewoners en ondernemers zo klein mogelijk te houden.

Om te werken op het netwerk Bereikbaarheidsregie heeft u toestemming nodig van de gemeente. Na aanmelding van uw werkzaamheden krijgt u binnen 1 week bericht over de te ondernemen stappen. Zoals het indienen van de juiste BVC-documenten. De BVC-documenten worden beoordeeld in het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO). Na een positief advies van het SBO vraagt u een vergunning (instemmingsbesluit) aan. Dit heeft u altijd nodig om te mogen werken aan de weg.

Voor bouwwerkzaamheden die effect hebben op het netwerk Bereikbaarheidsregie, heeft u naast een instemmingsbesluit ook een omgevingsvergunning nodig.

BVC-Hoofdlijnenplan

Voor wegen die vallen onder het 18-maandennetwerk levert u een BVC-Hoofdlijnenplan in. Dit moet minimaal 18 maanden voor de start van uw werk. Dit hoofdlijnenplan stuurt u naar het team Bereikbaarheidsregie (bereikbaarheid@denhaag.nl). Het SBO toetst en beoordeelt de ingediende BVC-documenten op Bereikbaarheid, Veiligheid en Communicatie.

Met het indienen van een BVC-Hoofdlijnenplan doet u het verzoek voor een uitvoeringsvenster. Pas na een akkoord van het SBO op het gevraagde uitvoeringsvenster, bent u er zeker van dat u op het door u gewenste moment van start kunt gaan.

Valt uw project wel onder het netwerk Bereikbaarheidsregie, maar niet onder het 18-maandennetwerk? Dan hoeft u geen hoofdlijnenplan op te stellen. U moet wel een BVC-Plan indienen. Wilt u toch, vooruitlopend op het BVC-Plan, een tijdslot ontvangen, dan kunt u altijd een volledig BVC-Hoofdlijnenplan indienen. Gebruik hiervoor het format voor het BVC-Hoofdlijnenplan.

BVC-Plan

U moet altijd 9 maanden voor start uitvoering een BVC-Plan indienen met gedetailleerde informatie ter behandeling in het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO). Het SBO toetst en beoordeelt ingediende BVC-documenten op Bereikbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Na akkoord van het SBO op het gevraagde uitvoeringsvenster, bent u er zeker van dat uw werk op een bepaald moment in uitvoering kan gaan.

Het kan voorkomen dat de gemeente u toch vraagt een hoofdlijnenplan in te dienen. Ook al valt uw project niet onder het 18-maandennetwerk. Dit is het geval als blijkt dat de gemeente meer inzicht wil hebben in uw project gezien de samenloop met andere projecten.

Uitgebreide informatie over de gehele procedure vindt u in het document ‘BVC-Document en Beoordelingskader‘.

Meld direct uw werkzaamheden aan opent in nieuw tabblad