18-7-2023 | Onder Den Haag ligt een rioolstelsel van 1600 kilometer lang. Daarvan vervangt de gemeente ieder jaar ongeveer 16 kilometer. Dit zijn de 3 meest voorkomende redenen: 

1. Onderhoud

Uit ervaring blijkt dat de riolering in Den Haag 80 tot 100 jaar mee gaat. Dit komt door de stevige zandgrond waar de stad op staat. Enkele delen zijn zo stevig gebouwd, zoals het gemetselde riool in de Laan van Meerdervoort, dat deze misschien wel 200 jaar te gebruiken is. Het is groot, 2 meter bij 2 meter, en stevig. “Daar kunnen we nog wel 100 jaar mee verder,” zegt programmamanager Steven. Waarom dat dan nu niet meer zo gemaakt wordt? “Het is duur en heel arbeidsintensief om een riool op die manier te maken.” 

2. Verbeteringen

Sinds de jaren ’70 legt de gemeente in Den Haag een zogeheten ‘gescheiden stelsel’ aan. Dat betekent dat afvalwater uit huizen en bedrijven door een andere buis gaan dan het regenwater dat door de put op straat het riool in stroomt. Regen wordt zo apart afgevoerd naar de bodem of loopt naar een kanaal of vijver. Het afvalwater gaat naar de waterzuiveringsinstallatie. Het voordeel daarvan is dat het afvalwater zo makkelijker te zuiveren is. De waterzuivering is effectiever als het regenwater het afvalwater niet verdunt.
 

3. Klimaatverandering

Het riool van Den Haag is ontworpen voor buien van ongeveer 20 millimeter per uur. Maar door klimaatverandering valt er meer regen in korte tijd, de voorspellingen op dit moment zijn dat het kan oplopen tot 70 millimeter in een uur. Zoveel water afvoeren via het riool kan niet altijd. Het is vooral moeilijk in gebieden waar de afstand naar open water (zoals grachten, plassen en watergangen) groot is. “Wanneer de afstand hemelsbreed meer dan 1 kilometer is, is het technisch haast onhaalbaar om alle regen af te voeren via het riool. Er moeten dan buizen aangelegd worden met een diameter van wel 2 meter en hier hebben we onder de grond gewoon geen ruimte voor,” legt Steven uit. “De oplossing voor klimaatbuien ligt ook niet alleen het riool, maar is een combinatie met wat bewoners zelf kunnen doen, zoals minder tegels in tuinen, voorkomen dat water te snel wegstroomt met bijvoorbeeld groene daken en regentonnen en fysieke maatregelen zoals het verhogen van drempels van huizen. In combinatie met een grotere rioolbuis komen we dan een heel eind. 

Meer lezen?