12-02-2024 | Ieder kwartaal is er onderhoud aan de Haagse tunnels. De tunnels zijn dan 1 (Koningstunnel) of 2 nachten achter elkaar dicht voor verkeer. Wat gebeurt er tijdens zo’n nacht? Hoe ziet de tunnel er dan uit?

Iedere onderhoudsnacht begint met een bijeenkomst waar iedereen bij is die in de tunnel gaat werken. Dat heet een toolbox-meeting. Afhankelijk van de werkzaamheden zijn er tussen de 20 en 30 mensen bij. In deze bijeenkomst vertelt de service-coördinator wat er die nacht gaat gebeuren en hij somt nog even de belangrijkste regels op. Onder meer:

  • Iedereen die tijdens het onderhoud in de tunnel is, moet beschermende kleding aan. Dat betekent: een oranje reflecterende broek en jas, een helm en veiligheidsschoenen.
  • Niet werken in de nevel van de zeepwagen.
  • Waar de verzamelpunten zijn en waar de vluchtroute loopt.
  • De maximum snelheid is 15 kilometer per uur.
  • Iedereen moet zich afmelden wanneer hij/zij weg gaat.

Schoonmaken

Het meest in het oog springt de schoonmaakploeg. Maanden van autoverkeer in de tunnel zorgt voor een zwarte laag van fijnstof op alles: de wanden, de plafonds, de verlichting, de verkeersborden, de hulppostkasten. De schoonmaakploeg schrobt dat eraf tijdens de onderhoudsnacht. Voor de wanden gebruikt de aannemer daarvoor een zeepwagen met borstels erop. Die borstels draaien in het rond, zoals borstels in een wasstraat, met zeep en water. De wagen rijdt 3x heen en weer. Eerst langs de bovenzijde van de wand, dan het midden en tot slot de onderzijde. Tussendoor moet de wagen steeds schoon water halen en het vieze water lozen.

Maanden van autoverkeer zorgt voor een laag fijnstof.

Hogedrukspuit

De zeepwagen kan niet overal bij. Daarom is er een ploeg die met een hogedrukspuit de overige dingen schoon spuit. In de Victory Boogie Woogietunnel gaat het onder meer om verkeersborden, 60 hectometerbordjes en 400 borden met de afstand tot de vluchtdeuren. De vluchtdeuren worden ook gewassen.

Hulppostkasten

In de Victory Boogie Woogietunnel zijn 42 hulppostkasten. Dat zijn kasten met daarin een noodtelefoon, een haspel met brandblusser, schuim en een verwarmingselement. De ploeg spuit ook deze kasten handmatig schoon met een hogedrukspuit.

Vervangen en repareren

Andere medewerkers controleren of er iets in de tunnel toe is aan onderhoud of vervanging. Bijvoorbeeld: in het midden van de tunnel hangen tegen het dak bakken die fijnstof opvangen. Daarin zitten draden die onder spanning staan: die trekken het fijnstof aan. Deze constructie haalt ongeveer 50 procent van het fijnstof uit de lucht. Deze draden moeten eens per jaar worden vervangen. Een medewerker met een hoogwerker vervangt verlichting die het niet doet.

Controleren en testen

Er is iemand die controleert of de vluchtdeuren, vluchtluiken en pompluiken nog goed open en dicht gaan. De inhoud van de hulppostkasten wordt gecontroleerd en getest, en ook de staat van het asfalt wordt gecontroleerd. De omroepinstallatie wordt getest.

Opruimen

De berm bij de tunnelingangen ligt vol met zwerfafval. Blikjes, verpakkingen, papier, kauwgom en etensresten. Dit wordt allemaal opgeruimd. Ook in de goot langs de rijbaan van de tunnel ligt rommel: zand, bladeren, peuken. Die wordt met een borstelwagen helemaal uitgeveegd, zodat er weer (regen)water langs de weg kan stromen.

Technisch onderhoud

Niet alleen in de tunnelbuizen wordt gewerkt, ook in het bediengebouw steken mensen hun handen uit de mouwen. Daar is een ploeg met technici 2 nachten achter elkaar bezig met controleren van alle systemen die de tunnel draaiende houden. Zij testen of alle software in de bediening van de tunnel werkt zoals het moet. Denk aan de signalering boven de weg: dat zijn de borden waar een aangepaste snelheid op kan worden aangegeven, of een kruis. De slagbomen moeten niet zomaar naar beneden gaan en de ventilatoren niet zomaar aan of uit. De technici controleren het systeem op storingen en ook stoffen zij de servers af.

De weg vrijgeven

Om uiterlijk half 4 in de ochtend moet iedereen weer van de weg af zijn. De operators van de tunnels nemen hun plaats in de bediencentrale weer in. Zij controleren of er niemand meer op de rijbanen en in de bermen te vinden is. Dan laten zij aan de service-coördinator weten dat alle wegafsluitingen en aankondigingsborden weer mogen worden weggehaald. De kruizen boven de rijbaan worden uitgezet, de slagboom gaat omhoog en de tunnel is weer toegankelijk voor verkeer.

Planning onderhoudsnachten

De planning voor de komende onderhoudsnachten vind je op: