19-07-2023 | Zorgen dat het verkeer op de hoofdroutes zo goed mogelijk door kan rijden: dat is het doel waarmee in 2014 de verkeerscentrale werd opgericht. Inmiddels is de centrale niet meer weg te denken.

Stel je voor: het is 7.00 uur ‘s ochtends en je wilt met de auto naar je werk, buiten de stad. Je stapt in en vertrekt. Denk je. Want je bent nog geen 3 straten onderweg en het gaat mis. Voor je staat een lange rij auto’s en er zit geen beweging in. Wat nu? Gaat dit lang duren? Moet je omrijden? Of nee, dan kom je bij die werkzaamheden uit. Daar kun je niet langs. Of zijn die werkzaamheden al klaar? En dan zie je naast de weg een paneel aanspringen. ‘weg dicht wegens ongeval’, staat erop. ‘Omleiding volg A’. Dit is het werk van de verkeerscentrale. De wegverkeersleiders in de centrale kijken mee met wat er op de Haagse wegen gebeurt en bedenken oplossingen voor als het verkeer ergens niet doorstroomt.

4 wegverkeersleiders, 11 beeldschermen

De verkeerscentrale is ingericht op de 6e verdieping van het Haagse stadhuis. 4 wegverkeersleiders werken hier om beurten van maandag tot en met vrijdag, tussen 6.00 en 21.00 uur om het verkeer in goede banen te leiden. In de verkeerscentrale staan 11 grote beeldschermen met informatie over de wegen in en om de stad. Zo is op 1 van de schermen een kaart te zien met daarop de locaties en nummers van de camera’s langs de Haagse wegen. Met 1 klik op de knop kan de wegverkeersleider het beeld van de camera op 1 van de 3 camerabeeldschermen bekijken. ‘’Dit zijn alleen livebeelden, er wordt niets opgeslagen in verband met privacy,’’ stelt wegverkeersleider Claudia.

Informatieborden boven de weg

Op een ander scherm zijn de actuele teksten op de Dynamische Route Informatiepanelen (DRIP’s) te zien. Dit zijn de beeldschermen boven of langs de weg waarop informatie wordt getoond over de situatie op de weg of zelfs een omleidingsadvies. De wegverkeersleiders in de verkeerscentrale kunnen deze panelen aan- en uitzetten en de teksten aanpassen. Ze hoeven niet in iedere situatie ter plekke te bedenken wat erop moet: daarover is van tevoren al nagedacht. De beste omleidingsroutes zijn alvast voorgeprogrammeerd volgens verschillende scenario’s. De wegverkeersleiders kunnen de teksten daarvan nog wel aanpassen wanneer dat nodig is.

Borden met snelheidsbeperkingen

Behalve DRIP’s zijn er nog borden die tijdelijke snelheidsbeperkingen aangeven. “Die gaan vanzelf aan,” vertelt Claudia. “Dat gebeurt op basis van lussen in de weg die de snelheid van het verkeer meten.” Ook deze borden zijn op een scherm in de verkeerscentrale weergegeven, zodat ze kan zien waar de borden zijn aangesprongen en het verkeer dus langzaam rijdt.

Overlast beperken

Verder is er nog een scherm met 112-meldingen, een scherm met een kaart waarop te zien is of er files staan en een twittermonitor. Zo geeft ieder beeldscherm andere informatie waarmee de verkeersleider een inschatting kan maken van de situatie op de weg en wat hij of zij eraan kan doen. “De maakbaarheid van het verkeer is beperkt”, zegt Claudia. “We proberen weggebruikers met vooraankondigingen te informeren over werkzaamheden of evenementen die eraan komen, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden. Met de  DRIP’s proberen we te voorkomen dat verkeer in de file komt te staan.” Maar als er dan toch iets op de weg gebeurt, kan ze het verkeer niet wegtoveren. zegt ze. “We kunnen alleen de mensen informeren en zorgen dat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. Zo dragen we bij aan een bereikbaar Den Haag”

Binnengekomen berichten

Tijdens haar dienst houdt Claudia alle schermen in de gaten. Tegelijkertijd bekijkt ze aanvragen en berichten die binnen zijn gekomen. Een voorbeeld van zo’n bericht? “Als er storing is aan een verkeerslichten krijgen we een pop-up. Op de camera zie je meteen dat het verkeer aarzelend begint te rijden. Dan bellen we de monteur die probeert dit binnen een uur te repareren.” Het kunnen ook aanvragen zijn van verkeersregelaars die willen oefenen op een kruispunt met een tram. Dit soort verzoeken handelen de wegverkeersleiders af tussen het verkeersleiden door.

Samenwerking

De Haagse verkeerscentrale is bemenst tussen 6.00 en 21.00 uur op werkdagen. Buiten die tijden neemt de Regiodesk het over. Dat is een samenwerking tussen de gemeenten Den Haag en Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Mocht er in die uren iets gebeuren dat de Haagse wegen belemmert, dan kan de Regiodesk op afstand het verkeer begeleiden. Zo worden weggebruikers niet alleen geholpen tijdens de bedientijden van de Haagse verkeerscentrale, maar stroomt ook ‘s nachts of in het weekend het verkeer over de Haagse wegen zo soepel mogelijk door.

Meer lezen

Weten hoe het werk in verkeerscentrale er concreet aan toegaat? Lees ‘Beleef een avondspits in de verkeerscentrale