10-06-2024 | Op het beeldscherm van de Regiodesk in Rhoon kleuren de wegen in en rond Den Haag langzaam rood. Vreemd, want het is een maandag en de avondspits is nog uren ver weg.

“Dat komt hierdoor,” zegt wegverkeersleider Martijn, wijzend naar de A12. “Een vrachtwagen met pech. En dan is er op de Wippolderlaan ook nog een ongeluk gebeurd.” Martijn pakt de telefoon en belt zijn collega Heleen van de verkeerscentrale in Den Haag om te vertellen wat er aan de hand is. Zij kan het verkeer dat de stad uit wil dan omleiden over andere wegen door de informatieborden langs de weg aan te zetten.

Verkeer scherp in de gaten houden

In Nederland zijn meerdere wegbeheerders. De Wippolderlaan is een weg van de provincie en de A12 is eigendom van Rijkswaterstaat. De wegverkeersleiders in Den Haag kunnen die wegen niet constant in de gaten houden, maar wat erop gebeurt, heeft wel gevolgen voor het verkeer dat de stad in of uit wil. Vandaar dat Den Haag zich in 2017 aansloot aan bij de Regiodesk. “Rijkswaterstaat en Rotterdam zijn erbij vanaf het begin, in 2011”, vertelt Herwin. Sinds 2024 is hij coördinator van de Regiodesk en verantwoordelijk voor de 6 regionale wegverkeersleiders die in wisselende diensten het verkeer op de wegen in Zuid-Holland scherp in de gaten houdt.

De Regiodesk is onderdeel van het samenwerkingsverband Zuid-Holland Bereikbaar. Daarin werken Rijkswaterstaat, Prorail, de metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid-Holland, gemeenten Den Haag, Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van IenW samen. Doel van de samenwerking is Zuid-Holland bereikbaar te houden. Lees meer over wat Zuid-Holland Bereikbaar allemaal doet in het artikel: Samenwerken met de regio.

Het grotere plaatje

Den Haag, Rotterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland hebben ieder hun eigen verkeerscentrale. Als er geen bijzonderheden zijn, werken de verkeerscentrales zelfstandig. De Regiodesk komt in actie wanneer er iets op de weg gebeurt dat invloed kan hebben op meerdere verkeerscentrales. “Zoals vandaag op de Wippolderlaan”, verduidelijkt Martijn. “Waar de wegbeheerders op hun eigen wegen letten, kijken wij naar wij het grotere plaatje. We informeren de verkeerscentrales daarover en adviseren over de inzet van maatregelen.”

Dit alles gebeurt in de verkeerscentrale in Rhoon, waar ook de wegverkeersleiders van Rijkswaterstaat kantoor houden. Handig, want zo kunnen zij elkaar eenvoudig informeren. Op 12 computerschermen ziet wegverkeersleider Martijn dat nu ook de Victory Boogie Woogietunnel dicht is. Hij belt Heleen, voor meer informatie. “Als zij weet hoelang dit ongeveer gaat duren, kan ik dat doorgeven aan mijn collega van Rijkswaterstaat,” zegt hij. “Het kan namelijk zorgen voor meer verkeer op de A12.”

Anwb informeren

De Regiodesk heeft een coördinerende rol, vertelt Herwin. “De Regiodesk monitort het verkeer op het Regionale verkeersmanagement (RVM)-netwerk binnen de provincie. Het RVM-netwerk is het samenhangende netwerk van rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen in Nederland.” Daarnaast neemt de Regiodesk het werk van de lokale verkeerscentrales over wanneer die niet bemenst zijn: in het geval van Den Haag ‘s avonds na 21.00 uur en in het weekend. Waar de Regiodesk ook nog voor zorgt, is het informeren van de serviceproviders. Zoals de ANWB voor de file-informatie op de radio en het planbureau van de transportsector.

Meer mogelijkheden

De middelen die beschikbaar zijn voor wegverkeersleiders veranderen, vertelt Herwin: “Er komen bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor de inzet van verkeersmanagement via in-car dienstverlening, op het hoofd- én onderliggend wegennet.” Daarmee bedoelt hij dat mensen die op de wegen rijden informatie kunnen krijgen op hun mobiele telefoon. Bijvoorbeeld over geplande werkzaamheden. De komende jaren is er veel onderhoud gepland op de wegen in Zuid-Holland. “Het belang van goede monitoring van verkeersmanagement, het informeren van de weggebruikers en de afstemming daarover binnen de regio wordt dan alleen nog maar belangrijker.”

Op de Regiodesk gaat de telefoon. De Victory Boogie Woogietunnel is weer open. Ook de files op de Wippolderlaan en de A12 lossen op. De avondspits kan beginnen.

Regiodesk, foto Zuid-Holland Bereikbaar/ Rogier Bos
Foto: Zuid-Holland Bereikbaar/Rogier Bos

Meer weten over Zuid-Holland Bereikbaar?

Binnen Zuid-Holland Bereikbaar werken Rijkswaterstaat, Prorail, de metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid-Holland, gemeenten Den Haag, Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van IenW samen aan het plannen van de werkzaamheden, het uitvoeren van mobiliteitsmanagement, regionaal verkeersmanagement én communicatie naar de reizigers. De bereikbaarheid in de Zuid-Holland staat onder druk door een groot aantal renovatie- en onderhoudswerkzaamheden die in de komende 10 jaar gepland staan. Daarbij komen de ambities van Den Haag en andere gemeenten om mobiliteit te verduurzamen. De te verwachten grootschalige verkeershinder is niet alleen een probleem, maar ook een kans voor gedragsverandering.