2-2-2023 | In de wegen- en waterbouw hebben we het vaak over ‘kunstwerken’. Maar wat zijn deze kunstwerken? Vaak denken mensen bij een kunstwerk meer aan voorwerpen die te vinden zijn in een museum, zoals schilderijen en standbeelden. Maar in de wegen- en waterbouw zijn kunstwerken een door mensen gemaakt bouwwerk, dat niet voor bewoning is bestemd.

Wij noemen dit ook wel civiele kunstwerken. Voorbeelden zijn:

  • Bruggen
  • Tunnels
  • Viaducten
  • Geluidsschermen
  • Kademuren

Kunstwerken in Den Haag

In de gemeente Den Haag zijn veel van dit soort civiele kunstwerken. Zo heeft de gemeente ruim 62 kilometer aan kademuren, bijna 300 verkeersbruggen waarvan 8 beweegbaar, zo’n 600 fiets- en voetgangersbruggen, 4 grote tunnels en enkele viaducten. Met het Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) worden deze Haags kunstwerken onderhouden. Het is namelijk ook belangrijk om al deze kunstwerken veilig te houden. De belangrijkste tunnels, zoals de Hubertustunnel, Koningstunnel en Victory Boogie Woogietunnel controleert de gemeente zelfs elke 3 maanden. Andere kunstwerken, zoals de Hooikadebrug worden elke 5 jaar geïnspecteerd. Als het nodig is, dan voert de gemeente daarna reparaties uit aan een kunstwerk.

Kademuren

Het langste civiele kunstwerk in Den Haag zijn de kademuren. Veel van de kademuren en bruggen in Den Haag steunen op een houten basis. Deze houten basis is op veel locaties aangetast door een bacterie. Daarnaast is deze houten basis niet stevig genoeg meer voor het zware tram-, auto- en vrachtverkeer. Op dit moment krijgt een groot deel van de kademuren en bruggen daarom een opknapbeurt. Sommige kades zijn zelfs volledig vervangen. Denk aan het vervangen van Noordwal, Brug 105 en de Hemsterhuisbrug.

In het achtergrondverhaal ‘Wat is het Meerjarenprogramma Kunstwerken?’ leest u meer over het onderhoud aan de kademuren.

Verbeteren openbare ruimte

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan een kunstwerk, wordt ook gekeken naar de omgeving rondom het kunstwerk. Zo wordt gekeken of meerdere objecten in één project samengebracht kunnen worden om de overlast in de wijk te beperken. Op hetzelfde moment kijkt de gemeente of de kwaliteit van de omgeving verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld: bij het vervangen van een kademuur wordt ook naar de ruimte naast de kade gekeken. Dit door bijvoorbeeld aan de aanliggende straat meer bomen of perkgroen toe te voegen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de werkzaamheden rondom het Piet Heinplein.

De Rotterdamsebaan en de monding van de Victory Boogie Woogie tunnel aan de kant van de Vlietzone in de avond.