De gemeente beheert en onderhoudt meer dan 5 miljoen vierkante meter asfalt in Den Haag. Dat ligt op de S routes en de hoofdwegen van de stad.   

Het meest gebruikte asfalt in Den Haag is steenmastiekasfalt. Dat is een standaardmengsel van zand met stenen, dat ook veel op provinciale wegen wordt gebruikt. Dit soort asfalt gaat lang mee, in Den Haag gemiddeld tussen de 15 en 20 jaar. Andere soorten blijven veel minder lang goed. Dat geldt bijvoorbeeld voor het geluidsreducerende asfalt op de Lozerlaan, de Heemstraat en een deel van de Vaillantlaan. Deze mengsels gaan tussen de 8 en 10 jaar mee.

Slijtage

Als asfalt oud is, kunnen er scheuren of gaten in komen. Dat is niet veilig. Verkeer kan daardoor slippen of uit koers raken. De gemeente zorgt dat de geasfalteerde wegen in de stad veilig blijven. Een inspecteur bekijkt hoe het asfalt erbij ligt en de gemeente maakt dan een planning om het asfalt te repareren of te vervangen waar dat nodig is.

Werkzaamheden

Per jaar vervangt de gemeente tussen de 70.000 en 90.000 vierkante meter asfalt. Daarnaast wordt het asfalt op bepaalde plekken gerepareerd. Zo blijven de wegen goed. Toch kunnen er onverwachte reparaties nodig zijn. Dat kan gebeuren door een koude winter, een hete zomer of door extra vrachtverkeer waardoor de slijtage sneller gaat dan verwacht.

In 2024 werkt de gemeente op de volgende wegen aan het asfalt:

  • Lijnbaan-Prinsegracht (maart)
  • Juliana van Stolberglaan (april)
  • Hofzichtlaan (april-juli)
  • Volendamlaan (mei)
  • Erasmusweg (mei-juli)
  • Vaillantplein (juni)
  • Lorentzplein (juni-juli)
  • Dr. Kuyperstraat – Mauritskade (juli-augustus)
  • Loevesteinlaan (augustus-oktober)

Meer weten over asfalt?

Lees het artikel: 5x Haags asfalt voor beginners