Den Haag groeit. Het aantal inwoners neemt de komende jaren toe. Ook verwelkomt de stad steeds meer bezoekers en bedrijven. Den Haag krijgt daarom te maken met allerlei veranderingen. Veranderingen die de stad ook in de toekomst aantrekkelijk maken om in te wonen, ontspannen en werken.

Wat doet de gemeente Den Haag om de stad leefbaar en bereikbaar te houden?

Om de stad ook voor de volgende generaties leefbaar te houden, zijn er verschillende uitdagingen. Bijvoorbeeld het overstappen op schone energie. Energie die opgewekt wordt uit aarde, water en zon. Deze verandering is een grote uitdaging waar iedereen uit Den Haag mee te maken krijgt. De verandering van het klimaat toont aan dat Den Haag op een aantal plekken kwetsbaar is.

De stad is toe aan vernieuwing. De gemeente doet veel voorbereidend werk om de stad ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden. Mooie voorbeelden hiervan zijn de aanleg van waterbergingen. De waterbergingen vangen een teveel aan regenwater op en door het vervangen van de waterafvoeren en rioleringen staan de straten minder snel onder water. Een ander voorbeeld is de vergroening van de stad. Door het vergroenen blijft de stad koeler tijdens warme dagen.

Ambitie en ontwikkeling van de stad

Op hetzelfde moment gaat het dagelijks leven in de stad door. Er wordt geleefd en gebouwd. Jaarlijks zijn er veel beheer- en onderhoudswerken. Dit zijn werkzaamheden aan bijvoorbeeld kademuren, de riolering, verkeersregelinstallaties en waterinfrastructuur, zoals bruggen, tunnels en viaducten.

Alle werkzaamheden in de regio Den Haag hebben gevolgen voor het verkeer in en rond de stad. Om de stad open en leefbaar te houden speelt bereikbaarheid van de stad een belangrijke rol. De gemeente is continue bezig om alle werkzaamheden op elkaar te laten aansluiten, zodat de stad bereikbaar blijft.

Meer verkeer

Meer inwoners, bedrijven en bezoekers zorgt ook voor meer verkeer. Daarom is het belangrijk om anders om te gaan met vervoer (mobiliteit). Door bewoners en bezoekers aan te moedigen om vaker te kiezen voor schoon en duurzaam (deel)vervoer, is het belangrijk om dit ook mogelijk te maken. Het mogelijk maken hiervan is onderdeel van (weg)werkzaamheden in en om de stad.

De gemeente voert taken uit die niet altijd zichtbaar zijn. Dit zijn werkzaamheden die wel nodig zijn voor de bereikbaarheid van de stad. De bereikbaarheid van Den Haag is een belangrijke voorwaarde om de aantrekkelijkheid en economische groei van de stad mogelijk te maken. De uitvoering van de genoemde activiteiten is van invloed op de bereikbaarheid van de stad.

Altijd van A naar B

Dat alle locaties in de stad makkelijk bereikbaar zijn lijkt logisch, maar dat is niet altijd eenvoudig voor elkaar te krijgen. Den Haag is altijd in ontwikkeling. Dat werkzaamheden hinder met zich meenemen staat vast. De gemeente wil die hinder zo klein mogelijk houden en ervoor zorgen dat iedereen altijd bij zijn bestemming kan komen.

Met afstemming van activiteiten raakt de stad niet onnodig verstopt. Het verkeer kan dan op een goede manier worden omgeleid. Om dit te voor elkaar te krijgen, kijkt de gemeente vooruit. Dit gebeurt door werkzaamheden vooruit te plannen en op elkaar af te stemmen. Ook wil de gemeente werkzaamheden combineren. Bijvoorbeeld werk aan het riool en het vernieuwen van de tramlijn. Op die manier hoeft een straat niet 2 keer in een korte tijd afgesloten te worden.

Uitvoeringsprogramma

Ieder jaar maakt de gemeente het ‘Uitvoeringsprogramma’. Dat gebeurt voor de komende twee jaar. In het ‘Uitvoeringsprogramma’ staan alle (bouw)werkzaamheden en activiteiten die tot dat moment zijn goedgekeurd door de gemeente en die uitgevoerd mogen worden. Hier kunnen gedurende het jaar nog (kleinere) activiteiten aan worden toegevoegd.

Elk werk schrijft hiervoor een uitvoeringsplan. De gemeente controleert deze plannen. Op die manier ziet de gemeente wat de gevolgen zijn voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de werkzaamheden. Ook wordt er gekeken naar contact met de omgeving. Communicatie over het werk moet goed en op tijd gedaan worden, zodat iedereen is voorbereid op het werk. Zo kunnen reizigers op tijd hun route en vervoersmiddel kiezen.

Zijn de werkzaamheden klaar? Dan is de openbare ruimte altijd weer een stukje mooier, veiliger of beter achtergelaten dan voordat we aan de slag gingen.

Zie ook