Tijdens de werkzaamheden blijft de straat bereikbaar. Alleen het gedeelte waar wordt gewerkt, is afgesloten. Om de winkels bereikbaar te houden, wordt de rijrichting tijdelijk omgedraaid, zodat auto’s de Badhuisstraat in kunnen rijden vanaf de Badhuiskade.

Voetgangers

Tijdens het opnieuw leggen van de bestrating, moet de stoep worden opengebroken. Voetgangers kunnen dan over loopschotten lopen, zodat zij altijd hun bestemming kunnen bereiken.

Nood- en hulpdiensten

Er liggen rijplaten zodat politie en ambulance in noodsituaties langs het werk kunnen.