De gemeente Den Haag geeft de Badhuisstraat in Scheveningen een opknapbeurt. De inrichting van de straat is verouderd en ook het riool is aan vervanging toe. De gemeente werkt aan een plan voor een nieuwe inrichting en vervangt ook het riool.

Schetsontwerp Badhuisstraat

In juni 2020 lag er een schetsontwerp voor de herinrichting van de Badhuisstraat. Hierin zijn verschillende ideeën en wensen van bewoners, ondernemers en de gemeente opgenomen. Dit plan is verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp.

Voorontwerp Herinrichting Badhuisstraat

Op 30 november 2021 is het Voorontwerp Herinrichting Badhuisstraat vastgesteld. U vindt dit in het Raads Informatie Systeem (RIS) onder nummer 310728. Het voorontwerp wordt uitgewerkt in een definitief ontwerp. Daarna vindt de uitvoering plaats. Mensen die in de buurt wonen, krijgen hierover nog bericht.