De werkzaamheden in de Theresiastraat zijn bijna klaar. Bus 23 rijdt weer zijn oude route en de straat is volledig toegankelijk.

Planning 2024

In januari zijn de lichtmasten op het De Eerensplein vervangen en in de Theresiastraat zijn bomen geplant. De werkzaamheden in de Joan Maetsuyckerstraat en de Gerard Reijnstraat zijn in maart 2024 afgerond. Daarna wordt nog gewerkt in de Rijklof van Goensstraat en de Spaarwaterstraat. De werkzaamheden duren nog tot eind juni 2024.