De werkzaamheden in de gehele wijk Bezuidenhout-Oost zijn opgedeeld in 3 fases om de winkels, bedrijven en woningen zo bereikbaar mogelijk te houden.

Ontwerp inrichting straten

De riolering wordt in bijna alle straten in fase 3 vervangen. In de Gerard Reijnstraat, de Rijklof van Groenstraat en de Joan Maetsuyckerstraat (het deel tussen de Bezuidenhoutseweg en de Theresiastraat) wordt de riolering niet vervangen.

Straten en pleinen krijgen een nieuwe inrichting. De stoepen worden bestraat met basaltine tegels, de rijbanen met rode gebakken straatbakstenen.
Voor de parkeerstroken worden de bestaande rode klinkers gebruikt die ook in eerdere fases zijn gebruikt. De zogeheten ‘Hagenaartjes’ ofwel de anti-parkeerpaaltjes krijgen waar nodig een plekje op de stoep.

Aanpassingen Theresiastraat

De maximumsnelheid in de Theresiastraat wordt na de herinrichting 30 km per uur. Vanwege deze snelheidsverlaging wordt ook het asfalt vervangen door klinkers. De gemeente wil hinder door trillingen als gevolg van de klinkers voorkomen. De straatwerkgroep Theresiastraat is hier nauw bij betrokken.

Download de BouwApp

Met deze app houdt de aannemer bewoners op de hoogte van de werkzaamheden. De BouwApp is te vinden in de Google Play Store of Apple Store. Zoek in de app op ‘herinrichting Bezuidenhout-Oost fase 3’.