De Conradkade blijft open voor al het verkeer. Een deel van de parkeervakken langs de Conradkade kan niet worden gebruikt. Dit verschilt per fase. Hierover volgt later meer informatie.