In vooroorlogse wijken in Den Haag is weinig ruimte om fietsen binnen te zetten. Daardoor parkeren mensen vaak hun fiets op straat en daar hebben anderen last van. De gemeente pakt dit probleem aan. Sinds 2022 loopt er een traject waarin de buurt meedenkt over oplossingen voor het fietsparkeren. Op deze pagina leest u wat er al is gedaan en wat er nog komt.

Het ontwerp is klaar

Het ontwerp (voorontwerp/VO) is klaar. In 13 straten in Duinoord komen er meer fietsparkeerplekken bij. Onderaan deze pagina kunt u de ontwerpen per straat bekijken.

Wat verandert er?

 • Minder fietsoverlast op de straat
 • Er komen 466 fietsparkeerplekken bij
 • Er gaan 36 auto parkeerplekken weg
 • In de Obrechtstraat komt meer groen

 

Inspraakperiode voorbij – ingestuurde zienswijzen

Het ontwerp is vrijgegeven door het college van burgemeester
en wethouders (RIS316610) en gepubliceerd in het gemeenteblad. Van 5 oktober tot en met 30 november 2023 (eerder tot en met 16 november) kon de omgeving voor de laatste keer reageren op het ontwerp. Deze periode is verlengd met 2 weken, doordat de flyer op een aantal adressen niet is bezorgd. De gemeente reageert in een Nota van beantwoording op de zienswijzen. Lees meer hierover onder het kopje ‘wat komt er nog’.

Wat komt er nog

De gemeente bekijkt nu alle zienswijzen. Het ontwerp gaat met de zienswijzen en een advies van het projectteam naar het college van burgemeester en wethouders. Zij besluiten welke reacties overgenomen worden. Zij doen dit door het vaststellen van het ontwerp en het document nota van beantwoording. In dit document geven zij een reactie op alle zienswijzen, geven ze aan of en wat er aangepast moet worden in het definitief ontwerp (DO). Daarna wordt er een definitief ontwerp (DO) gemaakt. En worden de werkzaamheden ingepland. De gemeente verwacht het laatste kwartaal van 2024 de eerste fietsparkeerplekken te maken.

Wat is er al gedaan?

Het ontwerp (voorontwerp, VO) is gemaakt na de schetsontwerpen. De schetsontwerpen (SO) zijn gemaakt met informatie uit parkeerdrukmetingen, knelpuntonderzoek in de buurt, een inloopavond en een wijkbijeenkomst. Ook op de schetsontwerpen hebben ondernemers en bewoners hun mening gegeven:

 • via de website duinoordfietst.denhaag.nl
 • op 3 momenten bij de koffiekar in de wijk.
 • Ook waren er twee inloopmomenten voor vragen over het (voor)ontwerp op 25 en 25 oktober 2023.

Handige links:
Schetsontwerpen en reactie
Resultaten parkeerdrukmeting 
Verslag wijkbijeenkomst 
Verslag tweede wijkbijeenkomst 
Vrijgave voorlopig voorontwerp door college van burgemeester en wethouders
Den Haag – Gemeente Den Haag presenteert plannen voor fietsparkeren in Duinoord

Wat komt er nog?

Van 5 oktober tot en met 30 november 2023 is er een zienswijze-periode. Dit is de periode dat bewoners en ondernemers nog 1 keer kunnen reageren op het ontwerp. Dit kan door een zienswijze in te sturen. De zienswijzen gaan naar het college van burgemeester en wethouders. Zij besluiten welke reacties overgenomen worden. Zij doen dit in de vaststelling van het ontwerp. Daarna wordt er een definitief ontwerp (DO) gemaakt. En worden de werkzaamheden ingepland. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden in het derde of vierde kwartaal van 2024 starten.

Wat is het verschil tussen een voorontwerp (VO) en schetsontwerp (SO)?

Schetsontwerpen worden gemaakt om een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden die er zijn. Hierdoor ontstaat een idee van hoe het plan eruitziet en kan komen te zien. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen hun mening daarover geven. Het schetsontwerp wordt met deze informatie aangepast naar een voorontwerp (VO). In het ontwerp zijn meer details getekend. Bijvoorbeeld: er kunnen fietsparkeeroplossingen weggehaald, erbij gekomen of aangepast zijn. Een voorontwerp gaat naar het college van burgemeester en wethouders voor het vrijgeven en vaststellen. Bewoners en ondernemers en andere belanghebbenden kunnen ook op dit ontwerp reageren. Maar dit kan alleen in een officiële zienswijze. Zie meer uitleg onder het kopje ‘wat komt er nog?

Planning

Hieronder vindt u de planning van het project.

Oktober 2023  Q2 2024 Q3/Q4 2024
Ontwerp klaar en vrijgave voor inspraak  Definitief ontwerp wordt gemaakt Werkzaamheden in de wijk

 

Bekijk de ontwerptekening

Er komen in de 2e Schuytstraat 54 fietsparkeerplekken op 6 plekken bij. Daarvoor worden acht autoparkeerplekken weggehaald.

Wat komt erbij?

 • 5 nieuwe fietsnietjes op de hoek van 2e Schuytstraat ter hoogte van nummer 119
 • 5 nieuwe fietsnietjes op de hoek van 2e Schuytstraat ter hoogte van nummer 164
 • 4 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van 2e Schuytstraat 101-107
 • 1 extra fietsnietje bij al aanwezige nietjes ter hoogte van 2e Schuytstraat 45-51 en op een dam plaatsen
 • 2 fietsnietjes toevoegen bij al aanwezige nietjes ter hoogte van 2e Schuytstraat 88-94
 • 2 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van 2e Schuytstraat 31-35
 • 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van 2e Schuytstraat 27b
 • 4 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van de kop van 2e Schuytstraat bij Koningin Emmakade (noordkant)

Welke gevolgen heeft dit?

 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van 2e Schuytstraat 119. Hier kan de gemeente de stoep tussen ORAC en hoek van de straat makkelijk verbreden.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van 2e Schuytstraat 164. Dit is aan de overzijde van bovenstaande toevoeging.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek rondom de boom ter hoogte van 2e Schuytstraat 101-107. Hierdoor krijgt ook de boom meer ruimte.
 • De al aanwezige 4 fietsnietjes ter hoogte van 2e Schuytstraat 45-51 vult de gemeente aan met 1 stuk en worden geplaatst op een dammetje.
 • Bij de al aanwezige 3 fietsnietjes ter hoogte van 2e Schuytstraat 88-94 komen 2 stuks extra op een dammetje.
 • Bij de boom ter hoogte van 2e Schuytstraat 31-35 komen 2 extra fietsnietjes. In de huidige situatie worden hier al fietsen geplaatst en gaat het niet ten koste van gebruikte parkeerruimte.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van 2e Schuytstraat 27b. Voor deze blinde muur staan veel fietsen en tussen de uitrit en de boom is uimte om een dam met nietjes te plaatsen.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van de kop van 2e Schuytstraat bij Koningin Emmakade (noordkant). Tussen ORAC’s en bocht wordt de stoep verbreed.

Bekijk de ontwerptekening

Er komen in de 2e van Blankenburgstraat 38 fietsparkeerplekken bij. Daarvoor worden 2 autoparkeerplekken weggehaald.

Wat komt erbij?

 • 6 nieuwe fietsnietjes tussen 2e Van Blankenburgstraat 142 en 152.
 • 3 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 141-145.
 • 3 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 124-128.
 • 3 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 109-113.
 • 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 93-97.

Welke gevolgen heeft dit?

 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van de 2e van Blankenburgstraat 152-154. Tegen deze blinde muur staan veel fietsen en hier komt een parkeerplek voor.
 • Ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 141-145 wordt het al aanwezige fietsenrek vervangen door fietsnietjes.
 • Ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 124-128 wordt het al aanwezige fietsenrek vervangen door fietsnietjes.
 • Ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 109-113 wordt het al aanwezige fietsenrek vervangen door fietsnietjes.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van 2e Van Blankenburgstraat 93-95. Dit vak naast ORAC’s en tegen een blinde gevel is een logische plek om fietsnietjes toe te voegen.

 

Bekijk de ontwerptekening

Er komen in de Hollanderstraat 28 fietsparkeerplekken bij. Daarvoor worden 3 autoparkeerplekken weggehaald.

Wat komt erbij?

 • 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Hollanderstraat 85-87.
 • 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Hollanderstraat 39-43.
 • 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Hollanderstraat 17-19.

Welke gevolgen heeft dit?

 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Hollanderstraat 85-87. Bij deze blinde gevel is het logisch om fietsnietjes te plaatsen. Ook is dit gunstig voor naastgelegen boom.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Hollanderstraat 39-43. Hier wordt het toevoegen van fietsnietjes gecombineerd met de verbetering van de groeiplaats van de boom.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek 17-19. Dit vak ligt tussen ORAC’s en fietsparkeerplekken bij de Da Costaschool. Hier worden fietsnietjes toegevoegd ten behoeve van de school.

Bekijk de ontwerptekening

Er komen op de Groot Hertoginnelaan 12 fietsparkeerplekken bij. Het gaat om het gedeelte tussen 2e Sweelinckstraat en Koningin Emmakade. Er wordt een autoparkeerplek weggehaald.

Welke fietsnietjes komen erbij?

• Er komen 6 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Groot Hertoginnelaan 102-106.

Welke gevolgen heeft dit?

• Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Groot Hertoginnelaan 102-106. Dit vak valt tussen 2 huidige fietsparkeerplekken. Deze ruimte is nodig om meer fietsnietjes te plaatsen.

Bekijk de ontwerptekening

Er komen in de Galvanistraat 32 fietsparkeerplekken bij. Daarvoor worden 3 autoparkeerplekken weggehaald.

Wat komt erbij?

• 2 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Galvanistraat 95-97.
• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Galvanistraat 38-40.
• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Galvanistraat 1c-1b.
• 4 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Galvanistraat 2-4.

Welke gevolgen heeft dit?

 • Ter hoogte van Galvanistraat 95-97 wordt een groot parkeervak ingekort zodat fietsnietjes geplaatst kunnen worden.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Galvanistraat 38-40. Dit vak ligt nabij studentenwoningen, waar veel vraag naar fietsparkeerplekken is.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Galvanistraat 1c-1b. Tegen deze blinde muur staan veel fietsen en de gemeente wil daar graag een parkeerplek voor bieden.
 •  Ter hoogte van Galvanistraat 2-5 wordt de overmaatse parkeerstrook ingekort om fietsnietjes te plaatsen.

 

Bekijk de ontwerptekening

Er komen op de Laan van Meerdervoort 30 fietsparkeerplekken bij. Het gaat om het stuk tussen Beeklaan en Archimedesstraat. Er verdwijnen 3 autoparkeerplekken.

Wat komt erbij?

 • 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Laan van Meerdervoort 273-277.
 • 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Laan van Meerdervoort 251-255.
 • 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Laan van Meerdervoort 219-223.

Welke gevolgen heeft dit?

 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Laan van Meerdervoort 273-277. In deze omgeving staan veel fietsen op straat en hiervoor willen de gemeente graag een parkeermogelijkheid bieden.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Laan van Meerdervoort 251-255. Deze oversteekplek staat vol met fietsen. Hier komen aan 1 kant fietsnietjes bij.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Laan van Meerdervoort 219-223. In deze omgeving zijn een aantal studentenhuizen waar veel fietsen geparkeerd staan.

Bekijk de ontwerptekening Obrechtstraat 1

Bekijk de ontwerptekening Obrechtstraat 2

Er komen in de Obrechstraat 136 fietsparkeerplekken bij. Daarvoor worden er 16 autoparkeerplekken weggehaald.

Wat komt erbij?

Obrechtstraat deel 1

• 3 nieuwe fietsnietjes en een boom ter hoogte van Obrechtstraat 169-171.
• 3 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 192-196.
• 2 nieuwe fietsnietjes en een boom ter hoogte van Obrechtstraat 141-143.
• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 168-170.
• 2 nieuwe fietsnietjes en een boom ter hoogte van Obrechtstraat 125-127.
• 4 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 152-154.
• 4 nieuwe fietsnietjes en een boom ter hoogte van Obrechtstraat 89-95.
• 8 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 92-98.

Obrechtstraat deel 2

• 5 nieuwe fietsnietjes tussen Obrechtstraat 371-373.
• 4 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 365-367.
• 6 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 398-404.
• Fietsenrek vervangen door 3 fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 327-329.
• 4 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 297-301.
• 4 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 330-336.
• 4 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 229-233.
• 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 266-268.
• Fietsenrek vervangen door 3 fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 215-217.

Welke gevolgen heeft dit?

Obrechtstraat deel 1

 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 169-173. De nieuwe fietsnietjes komen tegenover de nietjes aan de overzijde. Hier komt ook een extra boom.
 • De fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 192-196 worden met 3 nietjes uitgebreid.
 • De fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 141-143 worden met 2 nietjes uitgebreid. Hier komt ook een extra boom.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 168-170. Dit is tegenover de huidige nietjes aan de overzijde.
 • De fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 125-127 worden met 2 nietjes uitgebreid. Hier komt ook een extra boom.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 152-154. Dit is tegenover de huidige nietjes aan de overzijde.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 89-95. Dit is tegenover de huidige nietjes aan de overzijde. Hier komt ook een extra boom.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 92-98. Deze parkeerstrook is overmaats, daardoor is er ruimte voor meer fietsnietjes.

Obrechtstraat deel 2

 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek tussen Obrechtstraat 371-373. Hier is tussen ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’S) en een boom, ruimte om de stoep te verbreden.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 365-367. Hierdoor is er ruimte voor fietsnietjes en verbetert de groeiplaats van de boom.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 398-404. Deze fietsnietjes worden uitgelijnd met bovenstaande plekken.
 • Het fietsenrek ter hoogte van Obrechtstraat 327-329 wordt vervangen door 3 fietsnietjes.
 • Er verdwijnt 1 parkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 297-301. Hierdoor is er ruimte voor fietsnietjes en verbetert de groeiplaats van de boom.
 • Er verdwijnt 1 parkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 330-336. Deze fietsnietjes worden uitgelijnd met bovenstaande plekken.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 229-233. Hier wordt tussen ORAC’s en boom de stoep verbreed. Hierdoor is er ruimte voor fietsnietjes en verbetert de groeiplaats van de boom.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 266-268. Deze fietsnietjes worden uitgelijnd met bovenstaande plekken.
 • Het fietsenrek ter hoogte van Obrechtstraat 215-217 wordt vervangen door 3 fietsnietjes.

Obrechtstraat 1

 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 169-173. De nieuwe fietsnietjes komen tegenover de nietjes aan de overzijde. Hier komt ook een extra boom.
 • De fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 192-196 worden met 3 nietjes uitgebreid.
 • De fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 141-143 worden met 2 nietjes uitgebreid. Hier komt ook een extra boom.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 168-170. Dit is tegenover de huidige nietjes aan de overzijde.
 • De fietsnietjes ter hoogte van Obrechtstraat 125-127 worden met 2 nietjes uitgebreid. Hier komt ook een extra boom.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 152-154. Dit is tegenover de huidige nietjes aan de overzijde.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 89-95. Dit is tegenover de huidige nietjes aan de overzijde. Hier komt ook een extra boom.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Obrechtstraat 92-98. Deze parkeerstrook is groot, daardoor komt er meer ruimte voor fietsnietjes.

Bekijk de ontwerptekening

Er komen in de Snelliusstraat 14 fietsparkeerplekken bij. Daarvoor wordt een autoparkeerplek weggehaald.

Wat komt erbij?

 • 7 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Snelliusstraat 2-6.

Welke gevolgen heeft dit?

 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Snelliusstraat 2-6. Dit vak is breder dan een standaard parkeervak waardoor wat meer nietjes geplaatst kunnen worden.

 

Bekijk de ontwerptekening van de noordkant

Bekijk de ontwerptekening van de zuidkant

Er komen op de Koningin Emmakade 30 fietsparkeerplekken bij. Er worden geen autoparkeerplekken weggehaald.

Wat komt erbij?

 • 1 nieuw fietsnietje ter hoogte van Koningin Emmakade 184-187.
 • 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Koningin Emmakade 180-183.
 • 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Koningin Emmakade 170.
 • 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Koningin Emmakade 164-165.

Welke gevolgen heeft dit?

 • Aan de overzijde van Koninging Emmakade 184-187 worden de 4 huidige fietsnietjes met 1 stuk aangevuld en in het midden van de bomen op een hoek van 45 graden geplaatst.
 • Aan de overzijde van Koningin Emmakade 180-183 is op de verharding tussen de bomen ruimte om fietsnietjes te plaatsen.
 • Aan de overzijde van Koningin Emmakade 171-174 worden de huidige fietsnietjes op dezelfde manier als bovenstaand geplaatst.
 • Aan de overzijde van Koningin Emmakade 170 is op de verharding tussen de bomen ruimte om fietsnietjes te plaatsen.
 • Aan de overzijde van Koningin Emmakade 164-165 is op de verharding tussen de bomen ruimte om fietsnietjes te plaatsen.

 

Bekijk de ontwerptekening

Er komen in de Nicolaistraat 10 fietsparkeerplekken bij. Er worden geen autoparkeerplekken weggehaald.

Wat komt erbij?

 • 5 nieuwe fietsnietjes op de stoep ter hoogte van de aansluiting van Nicolaistraat op de 2e Sweelinckstraat.

Welke gevolgen heeft dit?

 • Ter hoogte van de aansluiting van Nicolaistraat op 2e Sweelinckstraat is vrije ruimte op de stoep. Hier worden fietsnietjes geplaatst.

 

Bekijk de ontwerptekening

Er komen in de Valeriusstraat 52 fietsparkeerplekken bij. Daarvoor worden er 5 autoparkeerplekken weggehaald.

Wat komt erbij?

 • 3 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Valeriusstraat 44-45.
 • 4 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Valeriusstraat 31-33.
 • 2 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Valeriusstraat 34-40.
 • 2 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Valeriusstraat 18-22.
 • 3 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Valeriusstraat 14-16.
 • 6 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van bushalte Valeriusstraat (nummer 1-5).
 • 6 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Groot Hertoginnelaan 119.

Welke gevolgen heeft dit?

 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Valeriusstraat 44-54. Deze toevoeging is een uitwijkmogelijkheid voor de Nicolaistraat.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Valeriusstraat 31-33. Dit losse parkeervak tussen boom en uitrit is makkelijk om te vormen. Ook kan de boom hier profijt van hebben.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Valeriusstraat 38-40. Deze toevoeging is een uitwijkmogelijkheid voor de Nicolaistraat.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Valeriusstraat 18-22. Dit vak naast een boom bij de aansluiting van de Danckertstraat is een logische plek om fietsnietjes toe te voegen.
 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Valeriusstraat 14-16. Dit vak naast een boom bij de aansluiting van de Danckertstraat is een logische plek om fietsnietjes toe te voegen.
 • Ter hoogte van bushalte Valeriusstraat (nummer 1-5) is vrije ruimte op de stoep. Hier komen fietsnietjes.
 • Ter hoogte van Groot Hertoginnelaan 119 is vrije ruimte op de stoep. Hier komen fietsnietjes.

Bekijk de ontwerptekening

Er komen in de Voltastraat 10 fietsparkeerplekken bij. Daarvoor wordt een autoparkeerplek weggehaald.

Wat komt erbij?

 • 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Voltastraat 2-6.

Welke gevolgen heeft dit?

 • Er verdwijnt 1 autoparkeerplek ter hoogte van Voltastraat 2-6. Naast dit vak is ook ruimte op de stoep beschikbaar, waardoor er ruimte is voor meer nietjes.

Bekijk de ontwerptekening van de noordkant

Bekijk de ontwerptekening van de zuidkant

Er komen op de Waldeck Pyrmontkade 20 fietsparkeerplekken bij. Er worden geen autoparkeerplekken weggehaald.

Wat komt erbij?

 • 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Waldeck Pyrmontkade 946-948.
 • 1 nieuw fietsnietje ter hoogte van Waldeck Pyrmontkade 931-932.
 • 5 nieuwe fietsnietjes ter hoogte van Waldeck Pyrmontkade 904-906.

Welke gevolgen heeft dit?

 • Aan de overzijde van Waldeck Pyrmontkade 946-948 is op de verharding tussen de bomen ruimte om fietsnietjes te plaatsen.
 • Aan de overzijde van Waldeck Pyrmontkade 941-942 worden de 3 huidige fietsnietjes op dezelfde manier als bovenstaand geplaatst.
 • Aan de overzijde van Waldeck Pyrmontkade 931-932 worden de 2 huidige fietsnietjes aangevuld met 1 stuk en op dezelfde manier als bovenstaand geplaatst.
 • Aan de overzijde van Waldeck Pyrmontkade 912-916 worden de huidige fietsnietjes op dezelfde manier als bovenstaand geplaatst.
 • Aan de overzijde van Waldeck Pyrmontkade 904-906 is op de verharding tussen de bomen ruimte om fietsnietjes te plaatsen.
 • Recht tegenover de zijstraten wordt op 4 plekken een verlaagde trottoirband aangebracht om de fietsnietjes beter bereikbaar te maken.