De gemeente werkt aan plannen voor de herinrichting van de Erasmusweg tussen de Loevesteinlaan en Beresteinlaan. Dit deel van de Erasmusweg wordt na 2022 aangepast.

Het plan

De indeling van de weg moet aansluiten op het in 2019 aangepaste stuk tussen de Troelstrakade en de Loevesteinlaan. De weg krijgt tussen de Loevesteinlaan en Beresteinlaan ook 2 rijbanen in beide richtingen en bredere parkeerplekken langs de weg. Daarnaast wordt de middenberm smaller.

Door deze aanpassingen is er in het midden van de weg geen ruimte meer om over te steken. Daarom verdwijnt een aantal oversteekplaatsen. Bij de kruising met de Vrederustlaan komt een oversteekplaats met verkeerslichten.