Zomer 2023: Schetsontwerp (SO)

De gemeente maakt een schetsontwerp. Dit is een eerste schets van hoe de straat eruit kan komen te zien. De gemeente verwacht na de zomer de schetsen klaar te hebben en te kunnen delen met belanghebbenden. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen een reactie geven op deze schetsen.

2023- 2024: Uitwerking voorontwerp

Het ontwerp wordt verder uitgewerkt. Als het voorontwerp klaar is, volgt een inspraakperiode. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen.

2024: Akkoord op ontwerp

Het ontwerp gaat eerst voor akkoord naar het college van burgemeester en wethouders. Daarna geeft de gemeenteraad akkoord. Hierna is het ontwerp definitief.

2025: Werkzaamheden herinrichting

De werkzaamheden starten naar verwachting in 2025.

Een uitgebreide uitleg van de stappen van plan naar ontwerp vindt u op de pagina Kranenburgweg: plan.

Bekijk wat al is gebeurd

Op 11 mei 2023 was de eerste wijkbijeenkomst in wijk- en dienstencentrum De Mallemok. De gemeente heeft daar verteld over de plannen om een gedeelte van de Kranenburgweg anders in te richten. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden konden ook wensen en ideeën delen. Dit gebruikt de gemeente bij het uitwerken van het ontwerp.