Maart – Mei 2024

Mogelijke wegindelingen worden aan de buurt voorgelegd via een online participatiesite. De buurt mag een voorkeur aangeven.

Mei – september 2024: Schetsontwerp (SO)

De gemeente maakt een schetsontwerp in overleg met de klankbordgroep. De klankbordgroep haalt wensen op in de buurt. Een schetsontwerp is een eerste schets van hoe de straat eruit kan komen te zien. De gemeente verwacht net voor of na de zomer de schetsen klaar te hebben en te kunnen bespreken met de klankbordgroep.

September – december 2024: Uitwerking voorontwerp

Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt naar een ontwerp (voorontwerp genoemd). In het voorontwerp wordt de inrichting van de straat verder uitgewerkt. Hierin staan meer details, zoals indeling van de weg, plek van bomen, straatverlichting en ander faciliteiten. Ook dit ontwerp wordt voorgelegd aan de klankbordgroep en besproken. Er zijn 3 bijeenkomsten met de klankbordgroep over het uitwerken van het ontwerp.
Als het ontwerp klaar is, geeft het college dat vrij voor inspraak van de buurt. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen nu persoonlijk en voor de laatste keer reageren op het ontwerp. Reageren kan alleen met een zienswijze.

2025: (Voor)ontwerp vaststellen

Na de inspraakperiode van 6 weken beoordeelt het projectteam de binnengekomen reacties (zienswijze) op het ontwerp. En bekijkt of deze meegenomen kunnen worden in het ontwerp. Hierna gaat het ontwerp ter goedkeuring naar het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Zodra het ontwerp door de gemeenteraad is vastgesteld is het ontwerp definitief en worden de werkzaamheden aan de Kranenburgweg voorbereid.

2025-2026: voorbereiding en uitvoering werkzaamheden herinrichting

In 2025 wordt het project overgedragen naar de uitvoerende partij. Daarna wordt het definitief ontwerp gemaakt en de werkzaamheden voorbereid. De uitvoering van de werkzaamheden starten naar verwachting in 2026.

Bekijk wat al is gebeurd

Op 11 mei 2023 was de eerste wijkbijeenkomst in wijk- en dienstencentrum De Mallemok. De gemeente heeft daar verteld over de plannen om een gedeelte van de Kranenburgweg anders in te richten. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden konden ook wensen en ideeën delen. Dit gebruikt de gemeente bij het uitwerken van het ontwerp.