De Hubertustunnel wordt tussen januari 2025 en eind april 2026 naar verwachting voor maximaal 1 jaar afgesloten voor al het verkeer. Door de tunnel helemaal af te sluiten, kan het werk veilig en zo snel mogelijk gedaan worden. De gemeente en toekomstige aannemer zullen zich tot het uiterste inspannen de afsluiting korter te laten duren.

Aanbesteding

De aanbesteding voor de renovatie loopt op dit moment. De exacte startdata van de verschillende werkzaamheden én de daadwerkelijke afsluiting van de Hubertustunnel zijn nog niet bekend. Ook over de duur van de afsluiting van de Hubertustunnel kan de gemeente pas meer vertellen als het werk gegund is aan een aannemer. Uiterlijk begin januari 2024 verwachten de gemeente meer te kunnen vertellen over wanneer het werk start.

Omleidingen

  • Hubertustunnel
    De afsluiting van de Hubertustunnel heeft gevolgen voor het verkeer. Er worden meerdere omleidingsroutes ingesteld. Er lopen op dit moment onderzoeken welke omleidingsroutes er worden ingesteld en welke andere verkeersmaatregelen genomen worden. Dit wordt op een later moment bekend gemaakt.
  • Hubertusviaducten
    Tegelijk met de renovatie van de Hubertustunnel zijn er werkzaamheden aan de Hubertusviaducten. Voor de werkzaamheden aan de Hubertusviaducten is geen langdurige complete afsluiting nodig. In beide rijrichtingen blijft 1 rijbaan open.