De Hubertustunnel in Den Haag is sinds 2008 in gebruik. Na bijna 15 jaar dagelijks gebruik is de tunnel toe aan een grote renovatie. Er zijn regelmatig storingen. Verschillende installaties en systemen zijn aan het eind van hun levensduur en aan vervanging toe. Dat geldt ook voor de tunnelwanden en het asfalt.

Dit gaat gebeuren in de Hubertustunnel:

  • vervangen van installaties, zoals afsluitbomen, verkeerslichten, tunnelverlichting, vluchtwegindicatie, omroepsystem, tunnelventilatie
  • herstellen van de tunnelwanden
  • er komt hittewerende bekleding in de (gesloten delen van de) toeritten;
  • vervangen van (deklagen) asfalt

Hubertusviaducten

In het verlengde van de Hubertustunnel liggen de Hubertusviaducten. Deze viaducten bestaan uit complex Madurodam en complex Wittebrug. Deze viaducten zijn eind jaren ’60 en begin jaren ’70 gebouwd en worden ook gerenoveerd. Er zijn verschillende herstel- en reparatiewerkzaamheden nodig.

Dit gaat gebeuren aan de Hubertusviaducten:

  • vervangen of herstellen van beschadigde opleggingen
  • herstellen van betonschades
  • herstellen en verstevigen van de bestaande hekwerken
  • aanbrengen van een lage barrier tussen de rijbanen; en
  • vervangen van (deklagen) asfalt.

Ligging

De Hubertustunnel is onderdeel van de Noordelijke Randweg en loopt van de Landscheidingsweg tot aan het Hubertusviaduct. De Hubertustunnel is een stadstunnel voor autoverkeer en bestaat uit 2 geboorde buizen met een totale lengte van ca. 1600 meter. In elke tunnelbuis zijn 2 rijstroken.

De Hubertusviaducten bestaan uit 2 ongelijkvloerse kruisingen. De kruising tussen de S200 en de Doctor Aletta Jacobsweg (complex Madurodam) en de kruising tussen de S200 en de Raamweg (complex Wittebrug).