In de Keizerstraat en omgeving is een infiltratiesysteem gekomen om wateroverlast tegen te gaan. De werkzaamheden waren van november 2022 tot en met begin december 2023.

Wateroverlast

In de Keizerstraat en omliggende straten is er bij hevige regenbuien regelmatig wateroverlast. Dit komt doordat regenwater in de openbare ruimte niet snel kan wegstromen naar het riool. De hevige regenbuien zijn komen door klimaatverandering. Na de ernstige wateroverlast in 2020 en 2021 pakt de gemeente deze overlast in de Keizerstraat en een aantal omliggende straten aan. De gemeente is samen met bewoners en ondernemers in en rondom de Keizerstraat aan de slag met maatregelen. Dit om de wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.

Wat is er gebeurd?

Er zijn 2 trajecten die helpen de Keizerstraat en omliggende straten te beschermen tegen wateroverlast bij zware regenval:

  • Aanleg infiltratiesysteem
    De gemeente legt in de Keizerstraat en een aantal straten eromheen een opvang voor regenwater aan. Dit heet een infiltratiesysteem. Dit buizensysteem komt naast het riool te liggen. Het regenwater kan dan op een later moment in de grond zakken.
  • Klimaatchallenge
    Iedereen kan meedenken over ideeën om op eigen terrein minder regen af te voeren op het riool.