Sinds februari 2024 laat de gemeente de kademuur en het riool op de Pletterijkade vervangen. Voor dit werk is de straat open. Na het werk kan de bestrating weer terug. De gemeente kan dan gelijk de straat prettiger en veiliger maken voor iedereen. De Pletterijkade is een belangrijke fiets- en wandelverbinding tussen het centrum en de Bickhorst. Daarom wordt de wegindeling aangepast en wordt er een fietsoversteek in 2 richtingen gemaakt over het Rijswijkseplein.

Het ontwerp is klaar

Het ontwerp (voorontwerp/VO) is klaar. Er komt een fietsstraat met rood asfalt. Fietser en auto’s delen de rijbaan en is een maximale rijsnelheid van 30 kilometer per uur. Er komen bredere stoepen, aan 2 zijden bomen, een extra groenstrook aan de kade en een fijne looproute met bankjes langs het water.

U kunt het ontwerp bekijken in het Raadsinformatiesysteem (RIS318908), tijdens de informatiebijeenkomst op 13 juni 2024 of op het stadhuis.

Bekijk het ontwerp tijdens informatiebijeenkomst

Op 13 juni 2024 is er een informatiebijeenkomst over het werk aan de Pletterijkade. U kunt uw vragen stellen over het ontwerp, over het werk aan de riolering of het vervangen van de kademuur en de omleidingen.

Datum: 13 juni 2024
Tijd: 17.00 – 19.30 uur
Locatie: Buurtcentrum O3, Zaanstraat 25
U kunt op elk moment binnenlopen.

Bekijk ontwerp op het stadhuis

U kunt het ontwerp op papier bekijken in het Haags Informatiecentrum in de centrale hal van het stadhuis.

Adres: Spui 70

Heeft u vragen over het ontwerp?

Kom naar de informatiebijeenkomst op 13 juni 2024. U kunt ook een e-mail met uw vragen sturen naar herinrichtingpletterijkade@denhaag.nl.

Wat verandert er?

Pletterijkade

 • Fietsstraat, auto‘s en fietsers delen de rijbaan.
 • Er komt rood asfalt.
 • De maximale rij snelheid wordt 30 kilometer per uur.
 • Er komt meer groen. Aan 2 zijden komen bomen. Er komt een extra groenstrook aan de kade.
 • Buslijn 29 rijdt niet meer via Pletterijkade maar via Weteringkade.

Rijswijkseplein

 • Er komt een fietsoversteek in 2 richtingen over het Rijswijkseplein om vanaf de Pletterijkade direct over te kunnen steken. Fietsers vanuit het centrum kunnen dan direct oversteken.
 • Vanaf het Rijswijkseplein kan het autoverkeer straks niet meer linksaf de Pletterijkade op. Nood- en hulpdiensten kunnen nog wel de straat in.

Waarom moet de Pletterijkade aangepast worden?

De Pletterijkade en het Rijswijkseplein liggen op belangrijke fietsroutes. En worden in de toekomst nog belangrijker. In 2030 wordt verwacht dat hier 2 keer zoveel mensen fietsen als in 2019; 10.000 fietsers per dag. Dit komt bijvoorbeeld door de groei van het aantal bewoners en bezoekers in het CID-Binckhorst gebied. De Pletterijkade en het Rijswijkseplein horen bij de Sterfietsroute Trekfietstrace en de regionale fietsroute (Metropolitane fietsroute Den Haag – Pijnacker genoemd). Dit is een belangrijke fietsroute die de binnenstad direct verbindt met de Binckhorst, Ypenburg en Pijnacker-Nootdorp. De huidige inrichting van de Pletterijkade voldoet niet aan een inrichting om de huidige en toekomstige fietsers veilig en comfortabel te faciliteren.

Vervanging kademuur en riolering

De kademuur van de Pletterijkade is in slechte staat. De gemeente vervangt de kademuur om te voorkomen dat deze verzakt. Ook de riolering moet op de Pletterijkade en in de Gouwestraat, Mijdrechtstraat en Vechtstraat vervangen worden. Na de werkzaamheden richt de gemeente de Pletterijkade anders in. De andere straten blijven hetzelfde als nu. Ook komt er een fietsoversteek op het Rijswijkseplein. Door de verschillende werkzaamheden te combineren hoeft de straat maar 1 keer open. Dit zorgt voor minder overlast.

Reageren op het ontwerp

Het ontwerp is vrijgegeven door het college van burgemeester en wethouders(RIS) en gepubliceerd in het gemeenteblad. U kunt van 30 mei tot en met 11 juli 2024 voor de laatste keer reageren op het ontwerp (voorontwerp/VO). Een reactie insturen doet u met een zienswijze.

Een reactie (zienswijze) indienen kan op 3 manieren:

 1. Per e-mail
  Stuur een e-mail naar herinrichtingpletterijkade@denhaag.nl. Geef in de e-mail aan dat het gaat om ‘Zienswijze herinrichting Pletterijkade’.
 2. Per post
  Stuur uw reactie per post naar het adres hieronder. Geef in de brief aan dat het gaat om ‘Zienswijze herinrichting Pletterijkade’.Gemeente Den Haag
  t.a.v. college van burgemeester en wethouders
  t.b.v. zienswijze herinrichting Pletterijkade
  Postbus 12600
  2500 DJ Den Haag
  3. Telefonisch
  U kunt uw zienswijze bespreken met een medewerker van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Hiervoor maakt u afspraak. U kunt hiervoor bellen naar het secretariaat van DSO/portefeuille projecten. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 070.

Wat is er al gedaan?

Het ontwerp (voorontwerp, VO) is gemaakt na overleg met de wijkvereniging, Fietsersbond en nood- en hulpdiensten.

Wat komt er nog?

Van 30 mei tot en met 11 juli 2024 is er een zienswijze-periode. Dit is de periode dat bewoners en ondernemers en andere belanghebbende nog 1 keer kunnen reageren op het ontwerp. Dit kan door een zienswijze in te sturen. De zienswijzen gaan naar het college van burgemeester en wethouders. Zij besluiten welke reacties overgenomen worden. Zij doen dit in de vaststelling van het ontwerp. Daarna wordt er een definitief ontwerp (DO) gemaakt. En worden de werkzaamheden ingepland. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden aan het Rijswijkseplein starten in juni 2025 tot en met november 2025. De nieuwe inrichting van de Pletterijkade is van de zomer 2025 t/m voorjaar 2026.

Wat is het verschil tussen een voorontwerp (VO) en schetsontwerp (SO)?

Schetsontwerpen worden gemaakt om een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden die er zijn. Hierdoor ontstaat een idee van hoe het plan eruitziet en kan komen te zien. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen hun mening daarover geven. Het schetsontwerp wordt met deze informatie aangepast naar een voorontwerp (VO). In het ontwerp zijn meer details getekend. Bijvoorbeeld: waar er parkeerplaatsen worden weggehaald, erbij gekomen of aangepast zijn. Een voorontwerp gaat naar het college van burgemeester en wethouders voor het vrijgeven en vaststellen. Bewoners en ondernemers en andere belanghebbenden kunnen ook op dit ontwerp reageren. Maar dit kan alleen in een officiële zienswijze. Meer uitleg hierover staat onder het kopje ‘wat komt er nog?’

Contact

Heeft u vragen over de herinrichting van de Pletterijkade? Kom naar de informatiebijeenkomst op 13 juni of neem dan contact op via herinrichtingpletterijkade@denhaag.nl.