De werkzaamheden zijn van maart 2024 tot en met voorjaar 2026.

Werkzaamheden Periode
Voorbereidend werk februari tot half maart 2024
Vervangen kademuur en riolering Pletterijkade half maart 2024- zomer 2025
Inrichten Pletterijkade zomer 2025 – voorjaar 2026
Aanleggen nieuwe inrichting Rijswijkseplein zomer 2025 – najaar 2025

Voorbereidende werkzaamheden Pletterijkade

De lantaarnpalen, parkeerautomaten en de oplaadpaal op de Pletterijkade kunnen niet blijven staan. Daarom verplaatst de gemeente de lantaarnpalen. Deze komen tijdens het werk allemaal in de stoep dicht bij de panden te staan. De parkeerautomaten en de oplaadpaal verdwijnen. Daarna worden er bomen gekapt.

Vervangen kademuren en riolering

In maart 2024 begint het vervangen van de kademuur en de riolering. Het werk wordt in 3 delen gedaan. Het werk begint aan de kant van de Uilebomen en eindigt aan de kant van het Rijswijkseplein. Aan elk deel wordt ongeveer een half jaar gewerkt. De delen waarin niet gewerkt wordt, worden gebruikt als opslag van materialen en machines. Op de kaart hieronder staan de 3 delen aangegeven.

Vervangen riolering zijstraten

Terwijl de gemeente werkt op de Pletterijkade , wordt ook de riolering in de Gouwestraat, Mijdrechtstraat en Vechtstraat vervangen. Na het vervangen van de riolering worden de straten weer netjes ingericht. Het werk is verdeeld in 4 delen. Aan elk deel wordt ongeveer 2 maanden gewerkt. Op de kaart hieronder staan de 4 delen aangegeven.

Werkzaamheden Rijswijkseplein

Als de kademuur en de riolering zijn vervangen, worden de Pletterijkade en het Rijswijkseplein ingericht. Het werk aan het Rijswijkseplein begint in de zomer van 2025. Het plein krijgt een nieuwe inrichting met onder andere een nieuwe fietsersoversteek in 2 richtingen. Ruim voordat het werk start, kunt u hier meer informatie vinden over het werk.