29-08-2023 | De gemeente is geen opdrachtgever of partner van WarmtelinQ, maar de warmteleiding komt wel dwars door Den Haag te liggen. Verkeerskundige Wouter vertelt wat de aanleg betekent voor het verkeer en welke oplossingen zijn bedacht om de stad goed bereikbaar te houden.

Op 3 maart 2023 begon WarmtelinQ op de S106 Prinses Beatrixlaan in Rijswijk met de aanleg van de warmteleiding die door Den Haag komt te liggen. Als verkeerskundige voor de Haagse verkeerscentrale was Wouter toen, samen met een aantal collega’s, al een hele tijd bezig met de voorbereidingen daarvoor. “Dit is 1 van de 5 belangrijkste routes de stad in en uit vanaf de A4. Verkeer van en naar Den Haag heeft hier nog last van tot het voorjaar van 2024”, zegt hij. “Dat heeft grote impact op het verkeer in de stad.”

Aan de weg werken kan niet altijd

De eerste keer dat hij met het project aan het werk ging, was een aantal jaar geleden. Toen lag er al een BVC-plan. Dat is een plan waarin een project dat in de stad aan de weg wil werken, heeft opgeschreven hoe het wil zorgen voor bereikbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de werkzaamheden. Dat plan wordt getoetst door het Stedelijk BereikbaarheidsOverleg. Dat team toetst ook periode waarin het project het werk gedaan wil uitvoeren. Aan de weg werken kan namelijk niet altijd: daarvoor maakt de gemeente ieder jaar een planning voor de komende jaren.

Rekening houden met knelpunten

“Het project WarmtelinQ organiseerde in oktober 2020 een bijeenkomst met alle organisaties die met deze werkzaamheden te maken krijgen,” vertelt Wouter. Dan somt hij op: “Denk aan de nood- en hulpdiensten, de gemeente Rijswijk, Rijkswaterstaat, het project WarmtelinQ en Gasunie zelf natuurlijk en collega’s binnen de gemeente.” In die bijeenkomst bespraken ze alle mogelijke knelpunten waar de partijen rekening mee moesten houden. Bijvoorbeeld wat er kan gebeuren op de omleidingsroutes. “Er kwamen toen dingen op tafel waar het project zelf nog niet over had nagedacht,” zegt Wouter. “Denk bijvoorbeeld aan andere werkzaamheden die gelijktijdig zijn. In dit geval bijvoorbeeld aan de Hoornbrug, Binckhorstbrug en de S107 Victory Boogiewoogie-tunnel.”

Definitief plan

Vervolgens leverde WarmtelinQ een definitief plan in. Daarin staan de exacte data waarop de weg dicht of gehinderd zou zijn en wanneer open. Voorgestelde omleidingsroutes, een plan voor het neerzetten van omleidingsborden. En hoe het project rekening houdt met alle knelpunten die besproken zijn. Wouter ging vervolgens aan de slag met dat plan.

Tekst op de panelen langs de weg

Hij maakte samen met een collega een scenario waarin staat welke teksten zouden komen op de Dynamische Route Informatie Panelen (hierna DRIPs) langs de kant van de weg tijdens de werkzaamheden. Hij zorgde dat de getoonde teksten aansluiten op de gele omleidingsbebording en de blauwe bewegwijzering. “Daarvoor hebben we een website waarop we kunnen zien waar de DRIPs staan en welke blauwe bewegwijzering hier vlak na staat, zodat de teksten op de DRIP kunnen verwijzen naar die bewegwijzering.

1 boodschap

DRIPs zijn de panelen boven of naast de weg waarop informatie staat. Wouter dacht na over de tekst die daarop moest komen en op welke DRIP dan welke informatie komt te staan. “Je kunt er maar 1 boodschap op zetten, anders is het te veel om te lezen vanuit een rijdende auto. Dat betekent dat we van tevoren goed moeten nadenken over wanneer het beste moment is om een aanwijzing te geven.” In dit geval koos hij ervoor om te programmeren dat de DRIPs ook actuele reistijden geeft over de mogelijke omleidingsroutes, zodat automobilisten zelf de beste keuze kunnen maken. “Die informatie is dynamisch. Dat betekent dat als er iets gebeurt waardoor de reistijd oploopt, je dat meteen terugziet op de panelen.”

Verkeerslichten aanpassen

Er moest nog meer gebeuren. Want het verkeer dat niet over de Prinses Beatrixlaan kan, gaat waarschijnlijk ergens anders naartoe. Dit kan betekenen dat er op andere wegen, zoals de omleidingsroutes, meer verkeer komt. “We verwachten dat het drukker wordt op de kruispunten Guntersteinweg-Middachtenweg en de Erasmusweg-Loevensteinlaan. Dit kan betekenen dat we de groentijd op de verkeerslichten daar wat gaan aanpassen om te zorgen dat het verkeer daar goed blijft doorstromen.”

Monitoren en verbeteren

Dat er zo lang hinder is op de S106 Prinses Beatrixlaan, ondanks alle genomen maatregelen, is nog steeds niet ideaal. “Maar door alle voorbereiding zal de overlast op de weg een stuk minder zijn,” zegt hij. “Natuurlijk gaan we monitoren wat er gebeurt in het verkeer. Door de detectielussen in het wegdek en de gegevens van navigatiesystemen, kunnen we het goed zien als het verkeer toch ergens nog niet goed doorstroomt. En als we dat nog kunnen verbeteren, dan zullen we dat zeker doen.”

Meer weten over WarmtelinQ?

Kijk dan op de website van WarmtelinQ: Den Haag › WarmtelinQ