21-09-2023 | Soms is een verkeerslicht een goede oplossing om het verkeer te regelen, maar soms ook niet. Verkeerskundige Aiko legt uit wanneer de gemeente wel kiest voor een verkeerslicht en wanneer niet.

Het eerste verkeerslicht in Den Haag werd geplaatst op de kruising van de Laan van Meerdervoort met de Anna Paulownastraat. De reden dat deze er nog steeds staat? “Je hebt daar weinig zicht op het andere verkeer”, vertelt Aiko. “Een verkeerslicht is dan een goede oplossing.”

Aiko is verkeerskundige bij de gemeente Den Haag

Veiligheid op 1

De gemeente plaatst verkeerslichten op drukke kruispunten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij wordt eerst goed onderzoek gedaan. Is een verkeerslicht wel echt de beste keuze? Verkeerslichten hebben ook minpunten, zegt Aiko: “Het verkeerslicht kan ook schijnveiligheid veroorzaken.” Dat betekent dat het juist gevaarlijk kan zijn als verkeerslichten komen te staan op plekken waar ze niet echt noodzakelijk zijn. “Mensen vinden het hinderlijk om te stoppen, helemaal als ze het licht niet geloofwaardig vinden. Wanneer het verkeerslicht rood geeft terwijl er geen ander verkeer is, geloven ze het licht niet meer. Deze ongeloofwaardigheid kan dan juist zorgen voor extra gevaar, omdat sommige mensen de verkeerslichten dan gaan negeren.”

Geluid

Verder vinden omwonenden het bijvoorbeeld vaak niet prettig dat de verkeerslichten geluid maken door de rateltikkers en tingelende bellen. “Hoewel dat natuurlijk noodzakelijk is zodat ook de slechtziende mensen weten wanneer ze kunnen oversteken.”

Verkeersregelinstallatie

Daarnaast komt een verkeerslicht nooit alleen. Behalve de verkeerslichten aan alle zijden van de weg, komen er ook detectielussen in de weg te liggen en er moeten kabels van deze lichten en lussen naar de besturingscomputer aan de kant van de weg (regel)installatie worden aangelegd: dat allemaal bij elkaar heet een verkeersregelinstallatie. Zo’n installatie kost zomaar een paar ton. Niet iets dus wat de gemeente zomaar overal neer wil zetten.

Voorbereiding kost tijd

De verkeersregelinstallatie (VRI) staat niet van de ene op de andere dag op straat, want de voorbereiding kost veel tijd. Eerst maakt de verkeerskundige een tekening van de situatie. Op basis van deze tekening en kennis van de locatie zelf kan de gemeente software, die het verkeerslicht aanstuurt, laten maken.  Dat duurt ongeveer 3 maanden. Tegelijk moet de gemeente alle materialen voor de verkeerslichten bestellen. Denk aan de mast, de lichten en kabels. “Het duurt  minimaal een jaar voordat de gemeente een verkeerslicht ergens echt kan neerzetten,” zegt Aiko.

Andere oplossingen

Een verkeerslicht is dus niet altijd de beste oplossing. Wie wil zorgen dat verkeer ergens langzamer gaat rijden, kan bijvoorbeeld beter flitspalen neerzetten of de rijbaan versmallen. “Zo zijn er verschillende onderzoeken die laten zien dat mensen op een smalle weg langzamer gaan rijden.”

Nieuwe verkeerslichten

Soms worden er extra verkeerslichten in de stad geplaatst. Bijvoorbeeld na de aanleg van de Rotterdamsebaan. “Vanuit de nieuwe tunnel komt verkeer dat er eerst niet was, dan gaan we nadenken  hoe we nieuwe situatie veilig kunnen maken voor het verkeer.” vertelt Aiko. “Dit betekende bij deze locatie nieuwe verkeerslichten op straat, maar soms betekent dat ook een geheel nieuwe verkeersregelinstallatie (VRI).”

Frederik Hendriklaan / Statenlaan

Een van de straten die de gemeente de afgelopen jaren verkeersveiliger maakte, is de Statenlaan daar waar deze de Frederik Hendriklaan kruist. Er is daar een maximumsnelheid ingevoerd van 30 kilometer per uur, de rijbanen voor de auto’s werden smaller, de stoep breder en er kwam een vrijliggend fietspad. Wat er juist verdween: de verkeerslichten.

 

Meer weten?