Den Haag groeit. Steeds meer mensen komen naar Den Haag om te wonen, werken en zich te vermaken. Dat betekent dat meer mensen zich gaan verplaatsen en het steeds drukker wordt. Den Haag is nu al de dichtsbevolkste stad van Nederland. Achter de schermen werkt de gemeente hard om de stad bereikbaar te houden.

Je kent ze misschien als stoplichten, maar officieel heten ze verkeerslichten en zijn ze een onderdeel van zogeheten ‘verkeersregelinstallaties’, afgekort: VRI’s. Behalve de verkeerslichten horen daarbij ook de detectielussen in de weg, die zien of er verkeer staat of onderweg is. En de palen met een knop waarmee fietsers en voetgangers kunnen laten weten dat ze er zijn. Alle kabels daarvan komen bij elkaar in een stalen kast naast de weg met daarin de besturingscomputer. Deze besturingscomputer zorgt dat de verkeerslichten goed op elkaar zijn afgesteld en dat het verkeer veilig en vlot kan doorrijden. In Den Haag staan zo’n 250 VRI’s. 

Waarom vervangen?

Gemiddeld gaan verkeersregelinstallaties zo’n 15 jaar mee. Een flink deel daarvan is nu aan vervanging toe. In 2023 vervangt de gemeente de verkeersregelinstallaties op een aantal kruispunten in de stad. De oude installaties werken niet meer optimaal, waardoor er meer kans is op storing of zelfs uitval.  De verkeersveiligheid is de belangrijkste reden om de VRI te vervangen. De nieuwe installaties worden zo ingesteld dat het verkeer vlot kan doorrijden. Er zijn ook VRI’s die op elkaar worden afgesteld, waardoor het effect van een groene golf ontstaat. Dit werkt alleen onder bepaalde verkeerssituaties, dus niet 24 uur per dag. Daarnaast hebben de nieuwe installaties ledlampen, waardoor de verkeerslichten energiezuiniger zijn.

Kruising Planning
Escamplaan – De Werf 11 maart tot en met 4 april 2024
Lozerlaan – Escamplaan 5 t/m 25 april 2024
Lozerlaan – Meppelweg 26 april tot en met 16 mei 2024
Lozerlaan – Hengelolaan 17 mei tot en met 6 juni 2024
Van Alkemadelaan – Frederikkazerne 1 tot en met 19 juli 2024
Melis Stokelaan – Loevesteinlaan 2 september tot en met 11 oktober 2024
Erasmusweg – Beresteinlaan 30 september tot en met 18 oktober 2024
Van Alkemadelaan – Wassenaarseweg 13 oktober tot en met 1 november 2024
Groot Hertoginnelaan – Conradkade 21 oktober tot en met 15 november

Veelgestelde vragen over groen licht

Bij een groene golf zijn de verkeerslichten zo afgesteld dat voertuigen bij een bepaalde snelheid groen licht krijgen bij een aantal verkeerslichten achter elkaar. In Den Haag is geen groene golf. Dat komt doordat de verkeerssituaties in Den Haag daarvoor te complex zijn. Een groene golf werkt vooral goed bij een drukke doorgaande hoofdroute met rustige zijstraten. De kruispunten moeten op ongeveer gelijke afstanden van elkaar liggen. Ook mogen bus-en tramlijnen het kruispunt niet doorkruisen. In Den Haag is dat niet het geval.

Intelligente netwerkregelingen

Maar er is wél een alternatief dat in Den Haag wordt gebruikt: de verkeerslichten van een aantal doorgaande wegen zijn aan elkaar gekoppeld via intelligente netwerkregelingen. Die zorgen ervoor dat de verkeerslichten zich aanpassen aan elkaar zodat het verkeer toch vlot doorstroomt. De gemeente onderzoekt regelmatig of er op bepaalde routes verkeerslichten gekoppeld kunnen worden.

Als het verkeerslicht van uw richting rood wordt, krijgen de andere richtingen snel daarna groen. Toch hoeft u niet te gaan rennen wanneer het voetgangerslicht op rood gaat terwijl u bezig bent met oversteken. Er is nog genoeg tijd voordat de auto’s beginnen te rijden. De kleur van het verkeerslicht heeft betrekking op het moment dat u begint met oversteken. Dat is voor fietsers en auto’s net zo. Alleen ziet u dan niet meer dat het licht rood is geworden, omdat u het verkeerslicht inmiddels gepasseerd bent. Omdat u als voetganger het verkeerslicht steeds ziet, lijkt het dat het licht te snel op rood gaat.

Veiligheidstijd

Hoeveel tijd er zit tussen groen en rood hangt af van de inrichting van het kruispunt. De tijd tussen groen en rood noemen we: veiligheidstijd. Alle veiligheidstijden zijn berekend met landelijke richtlijnen. De gemeente gebruikt bij deze instellingen een loopsnelheid van een gemiddelde voetganger. Op kruispunten in de buurt van verzorgingstehuizen wordt rekening gehouden met een langere oversteektijd.

Wegenverkeerswet

Op 1 juli 2019 is de wegenverkeerswet veranderd. Bij verkeerslichten die na 1 juli 2019 zijn vernieuwd, kan het daarom gebeuren dat het licht voor auto’s al groen wordt terwijl een fietslicht nog oranje is. In dat geval is de afstand van de auto’s tot de fietsoversteekplaats groot genoeg, zodat fietsers veilig kunnen oversteken.

Doe een melding!

De veiligheidstijden zijn in principe lang genoeg om veilig over te steken. Het kan toch voorkomen dat een veiligheidstijdinstelling in de praktijk te kort is omdat bijvoorbeeld de omstandigheden op de locatie veranderd zijn. Denkt u dat dit het geval is? Doe dan een melding. Dit kan door te bellen met de gemeente op telefoonnummer 14 070 of via Meldingen – Den Haag

 

Op veel plekken in de stad is geen ruimte voor aparte rijstroken voor rechts of links afslaand verkeer. Om fietsers en voetgangers in deze gevallen niet onnodig of extra lang te laten wachten, krijgen zij zoveel mogelijk tegelijk groen samen met het rechtdoor gaande (en afslaande) verkeer dat op dezelfde weg rijdt. Rechtdoor gaande voetgangers en fietsers hebben hier voorrang.

Om alle fietsers tegelijk groen licht te geven, moet het hele kruispunt worden stilgezet. Het drukke Haagse verkeer leent zich hier niet voor. Daarom krijgen de fietsers niet altijd tegelijk groen licht.

Soms is het mogelijk dat een fietsoversteekplaats extra of langer groen krijgt. Bijvoorbeeld wanneer er geen kruisend autoverkeer of openbaar vervoer is in een richting die aan de beurt zou zijn. Dan kan het gebeuren dat het licht groen is voor 2 fietsrichtingen tegelijk. In dat geval gelden de normale verkeersregels.

Overige veelgestelde vragen

Alle verkeerslichten in Den Haag reageren op het aanwezige verkeer. De hoeveelheid verkeer wordt gemeten met detectielussen in het wegdek en door het gebruik van de drukknoppen voor voetgangers en fietsers. Verkeerskundigen controleren die afstelling regelmatig en passen die zo nodig aan.  

Verkeerslichten worden geplaatst op drukke kruispunten. Verkeerslichten kunnen ook weer verwijderd worden als ze niet meer nodig zijn. 

Lees hierover meer in het artikel: verkeerslichten, waarom wel of niet? 

Detectielussen meten of er motorvoertuigen staan te wachten voor een verkeerslicht. Deze lussen zijn soms zichtbaar als zwarte lijnen in het asfalt, maar ze liggen ook weleens onder het asfalt of klinkers omdat ze dan langer mee gaan.  Als de detectielussen zichtbaar zijn dan kunt u er met uw brommer of motor op gaan staan. Het beste is om iets links of rechts van het midden van uw rijstrook te gaan staan. In het midden zijn de detectielussen minder gevoelig. 

Stopstreep

Als er geen detectielussen zichtbaar zijn dan liggen ze ook op 1 tot 2 meter voor de stopstreep. In dat geval kunt u ook het beste met het voorwiel ongeveer 1 meter voor de stopstreep wachten op groen. 

Melding

Krijgt u met deze tips nog steeds geen groen, terwijl de andere richtingen al meer dan 2 keer aan de beurt zijn geweest? Dan is er waarschijnlijk sprake van een technisch probleem. U kunt daarvan melding doen door te bellen met de gemeente op telefoonnummer 14 070 of via de Buitenbeter app.

Vermeld daarbij:

  • locatie en rijrichting: dat doet u door het nummer onder het verkeerslicht door te geven.
  • datum 
  • tijdstip 

Uw melding helpt de gemeente om de instellingen van de verkeersregelinstallatie te verbeteren.