De gemeente maakt de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse aantrekkelijker en veiliger voor fietsers en voetgangers. Door de straten aan te passen worden deze prettiger en veiliger om te wandelen, winkelen, wonen en fietsen. Hieronder leest u meer over wat er is gedaan en wat er nog gaat gebeuren.

Fase 1 uitgevoerd

De aanpassingen in de straten gebeurt in 2 fasen. Fase 1 is uitgevoerd. Auto’s kunnen niet meer op straat parkeren en grote vrachtwagens mogen vanaf 11.30 uur niet meer laden en lossen. De straat is aangepast met tijdelijke oplossingen, zoals vlonders met fietsnietjes en bankjes op de parkeerplekken. Lees hierover meer onder het kopje ‘Wat is er al gedaan’.

Voorbereiden fase 2

De gemeente werkt nu naar fase 2 toe. Dan wordt de straat definitief aangepast. De rijbaan wordt iets breder en er komen nieuwe drempels. De weggehaalde parkeervakken worden omgezet in stoep, waardoor er bomen kunnen komen er ruimte komt voor terrassen. In fase 1 is er samen met de buurt goed gekeken naar wat er goed gaat en wat er beter kan. Dit kan nog zorgen voor (kleine) aanpassingen in de plannen voor fase 2. Meer hierover leest u hieronder.

Wat gebeurt er in fase 2?

De gemeente bereidt nu fase 2 voor. In fase 2 worden de straten definitief aangepast. Dit wordt naar verwachting eerste helft 2025 uitgevoerd. Voordat dit gebeurt, kijkt de gemeente eerst samen met de buurt naar fase 1; wat gaat er goed met de nieuwe aanpassingen en wat kan beter. Daarvoor wordt onderzoek gedaan. Dit wordt onderzocht:

 • Tellingen van het aantal fietsers en auto’s voor en na de aanpassingen in zowel de Grote Marktstraat (alleen fietsers) als Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal.
 • Belevingsonderzoek. De gemeente vraagt voetgangers en fietsers in de straten naar hun ervaring.
 • Klankbordgroep. Er is een klankbordgroep met mensen uit de buurt (bewoners, ondernemers, maar ook bijvoorbeeld de fietsersbond).
 • Ingestuurde reacties aan de gemeente.

Aanpassingen aan ontwerp

Met de resultaten uit het onderzoek bepaalt de gemeente of er nog aanpassingen gedaan moeten worden aan het ontwerp van fase 2. Dit zijn kleine veranderingen, zoals de plek van fietsnietjes, plantenbakken, de gedragingen van fietsers op de routes of foutgeparkeerde voertuigen. Aanpassingen zoals het terugbrengen van de straatparkeerplaatsen of het intrekken van de venstertijden voor grote vrachtwagens is niet meer mogelijk. Wilt u zicht opgeven voor de klankbordgroep? Neem dan contact met ons op via herinrichtinggedemptegracht@denhaag.nl.

Sfeerimpressie van de straat na fase 2

Wat is er al gedaan?

In maart 2023 heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen aan de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal (fase 1) zoals: 

 • Weghalen van de normale straat parkeervakken. Hierdoor hebben fietsers geen last van in- en uitparkerende auto’s. Vergunninghouders parkeren in de nabijgelegen straten. Bezoekers kunnen parkeren in de parkeergarages in de buurt of gebruik maken van bijvoorbeeld Park+Ride of Park+Bike. 
 • Op de parkeervakken zijn vlonders geplaatst, met daarop plantenbakken, bankjes en fietsparkeerplekken. Ook kunnen ondernemers hier een terras plaatsen. Daarvoor moeten zij een vergunning aanvragen. 
 • Na 11:30 uur mogen grote vrachtwagens niet meer de straat inrijden om te laden en lossen. Het gaat om vrachtwagens zwaarder dan 3.500 kg.  
 • Verplaatsen van: 
 • fietsparkeervakken 
 • plekken voor elektrisch laden 
 • gehandicaptenparkeerplaatsen 
Een sfeerimpressie van de straat na fase 1.

Handige links