De gemeente gaat de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal herinrichten: aantrekkelijker en veiliger maken voor fietsers en voetgangers. De straten worden prettiger om te verblijven en fijner en veiliger om doorheen te fietsen. Zij werkt nu aan het voorontwerp van dit plan.

Andere route voor fietsers

Veel fietsers kiezen nu voor de Grote Marktstraat. Tijdens de drukke winkeltijden zorgt dat vaak voor onprettige situaties. Dat is niet veilig en vervelend voor voetgangers die hier winkelen. De herinrichting moet ervoor zorgen dat meer fietsers straks kiezen voor de route via de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal. En niet meer voor de route via de Grote Marktstraat. De Grote Marktstraat wordt daarmee veiliger en prettiger voor voetgangers.

Wat gaat er gebeuren

De herinrichting van de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal gebeurt in 2 fasen:

 • in fase 1 worden vooruitlopende maatregelen genomen;
 • in fase 2 vindt de definitieve herinrichting plaats.

Fase 1: vooruitlopende maatregelen

In maart 2023 neemt de gemeente voorbereidende maatregelen aan de Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal zoals:

 • vooruitlopende herinrichting met vlonders
 • parkeren op straat niet meer mogelijk maken
 • parkeervakken inrichten met groen
 • ruimte maken voor terrassen
 • tijden instellen voor het bevoorraden van winkels met grote vrachtwagens (meer dan 3.500 kg)
 • verplaatsen van:
  • fietsparkeervakken
  • plekken voor elektrisch laden
  • gehandicaptenparkeerplaatsen

Voor de vooruitlopende maatregelen heeft de gemeente 3 concept-verkeersbesluiten genomen:

 1. 2 verkeersbesluiten voor het herinrichten
  1. verkeersbesluit: Gedempte Burgwal/Gedempte Gracht
  2. verkeersbesluit: Paviljoensgracht ter hoogte van nummer 6-8
 2. 1 verkeersbesluit voor het vaststellen van tijden voor grote vrachtwagens
Een sfeerimpressie van de straat na fase 1.

Parkeermogelijkheden in de omgeving

De uitvoering van fase 1 staat gepland voor maart 2023. Dan worden alle gewone parkeervakken in de Gedempte Burgwal en de Gedempte Gracht verwijderd. Deze dekt de gemeente af met vlonders en plantenbakken.

Venstertijden voor vrachtverkeer

Vanaf maart 2023 zijn venstertijden ingesteld voor vrachtverkeer. Daarover leest u meer op de pagina Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal: parkeermogelijkheden in de omgeving.

Fase 2: definitieve herinrichting

Voor de definitieve nieuwe inrichting van de Gedempte Gracht, de Gedempte Burgwal en de Lutherse Burgwal heeft de gemeente een voorontwerp gemaakt.

 • De gemeente publiceerde 29 november 2022 het voorontwerp.
 • U kunt dat binnen 8 weken na publicatie lezen en daarop reageren tot 24 januari 2023.
 • De gemeente verwerkt de reacties en neemt dan een definitief besluit over het voorontwerp.
 • Dan maakt zij in 2023 of 2024 een definitief ontwerp.
 • De werkzaamheden voor de herinrichting starten naar verwachting in de 2e helft van 2024.

 

Sfeerimpressie van de straat na fase 2.

Meer informatie

 • Vrijgave inspraak Voorontwerp Gedempte Gracht Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal (RIS313745).
 • Toekomst fietsers in de Grote Marktstraat (RIS305671).
 • Beantwoording onderzoeksvragen Toekomst fietsers in de Grote Marktstraat (RIS308352).
 • Informatie over fase 1 verbetering fietsroute en verblijfsklimaat Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal (RIS312392).