Vanaf maart 2023 zijn venstertijden ingesteld voor vrachtverkeer. Ze gelden voor:

 • vrachtauto’s (zwaarder dan 3500 kg, rijbewijs C)
 • voertuigen langer dan 12 meter (eventuele aanhanger meegerekend).

Vrachtauto’s

De venstertijden voor vrachtauto’s hebben ook gevolgen voor de lichtgeel gekleurde straten:

 • Paviljoensgracht tussen Nieuwe Molstraat en Gedempte Burgwal
 • Gedempte Burgwal
 • Gedempte Gracht.

Gevolgen voor andere straten

De venstertijden voor vrachtauto’s hebben ook gevolgen voor de lichtgeel gekleurde straten:

 • Lutherse Burgwal
 • Wagenstraat tussen Gedempte Burgwal en Stille Veerkade
 • Nieuwe Molstraat tussen Wagenstraat en Paviljoensgracht
 • Spui.

In deze straten kunt u alleen via de Paviljoensgracht, Gedempte Burgwal of Gedempte Gracht komen.

Voertuigen langer dan 12 meter

De venstertijden voor voertuigen langer dan 12 meter gelden in de donkerblauw gekleurde straten:

 • Stille Veerkade in richting van Wagenstraat tot Paviljoensgracht
 • Paviljoensgracht in richting Stille Veerkade tot Nieuwe Molstraat.

Gevolgen voor andere straten

De venstertijden voor voertuigen langer dan 12 meter hebben ook gevolgen voor de donkergeel, lichtgeel en lichtblauw gekleurde straten. De lichtblauw gekleurde straten zijn:

 • Paviljoensgracht in richting Nieuwe Molstraat tot Stille Veerkade
 • Nieuwe Molstraat tussen Paviljoensgracht en Boekhorststraat
 • Looijerstraat.

In deze straten kunt u alleen via de Stille Veerkade komen.

Rijdt u buiten de venstertijden richting de Gedempte Burgwal?

Vrachtauto’s korter dan 12 meter kunnen nog keren op de Paviljoensgracht ter hoogte van de Nieuwe Molstraat).

Voertuigen langer dan 12 meter moeten vanaf de Amsterdamse Veerkade linksaf slaan naar de Wagenstraat en de Stationsweg.

Voor wie gelden de venstertijden niet?

De venstertijden gelden niet voor voertuigen die lichter zijn dan 3500 kg én korter dan 12 meter (eventuele aanhanger meegerekend).

Handhaving

De gemeente Den Haag gaat de venstertijden op straat controleren met handhaving en in de toekomst ook met camera’s.

Als u buiten de venstertijden met een vrachtauto of een voertuig langer dan 12 meter over de gesloten verklaarde straten rijdt, kunt u een bekeuring krijgen. De boete bedraagt zo’n € 100 (exclusief administratiekosten).

Ontheffing aanvragen

De gemeente werkt aan een ontheffingsregeling voor de geslotenverklaringen.

Deze ontheffingsregeling zal grotendeels overeenkomen met de ontheffingsregeling voor het kernwinkelgebied. Informatie hierover vindt u op: Den Haag – Ontheffing beweegbare palen aanvragen.