Het riool in een deel van Waalsdorp is oud. Daarom komt er een nieuw riool. Het gaat om het riool in de volgende straten: Goetlijfstraat, Ridderlaan, Schoutenstraat, Sonderdankstraat, Van der Houvenstraat, Van Lanscroonstraat, Van Moersselestraat, Van Stienhovenstraat, Van Tedingerbrouckstraat en Van Wouwstraat. Het werk duurt van oktober 2023 tot december 2024.

Inloopbijeenkomst

De gemeente organiseert samen met aannemer Habo GWW een inloopbijeenkomst in het clubgebouw van Koninklijke HC & VV. Tijdens deze bijeenkomst geven medewerkers van de gemeente en de aannemer een toelichting op de werkzaamheden en de planning.

Datum donderdag 12 oktober 2023
Tijd van 16.00 tot 19.00 uur
Locatie Van Hogenhoucklaan 37, Den Haag

Dit gebeurt er bij rioolwerkzaamheden

Rioolbuizen gaan 80 – 100 jaar mee. Er komt een moment dat ze moeten worden vervangen. De animatie laat zien hoe dat in z’n werk gaat en waar u rekening mee moet houden tijdens de werkzaamheden.

Werkzaamheden

De gemeente voert de volgende werkzaamheden uit:

  • De straten gaan helemaal open.
  • Het hoofdriool wordt vervangen.
  • Er komen nieuwe rioolaansluitingen tot de grens van de huizen en naar waterafvoerputten.
  • Op de kruispunten kunnen auto’s niet meer op de hoeken parkeren.
  • Om veilig te kunnen oversteken komen er bredere stoepen bij de kruispunten.
  • Er komen duidelijke parkeerplaatsen.
  • Er komt meer ruimte voor de bomen.
  • Alle straten en stoepen krijgen nieuwe bestrating. De stoepen worden bestraat met tegels, de rijbanen met klinkers. Oude materialen die nog bruikbaar zijn, komen zoveel mogelijk terug in de parkeervakken.

Groen

De bomen in de wijk zijn gezond. Daar waar nodig krijgen bomen een groeiplaatsverbetering. Dat is verbetering van de grond rondom de wortels zodat de bomen weer goed verder kunnen groeien.

Openbare verlichting

In dezelfde periode legt de gemeente in de Van Alkemadelaan (gedeelte), De Mildestraat en Van Montfoortlaan nieuwe kabels aan voor de openbare verlichting. Bewoners uit deze straten worden hier apart over geïnformeerd.

Voor bewoners

De informatie hieronder is praktische informatie voor bewoners van Waalsdorp.

Ophalen huisvuil
In de straat waar de werkzaamheden plaatsvinden sluit de gemeente de ORAC’s (ondergrondse restafvalcontainers) af. Bewoners kunnen huisvuil wegbrengen bij de ondergrondse containers die niet afgesloten zijn. Inzameling van GFT en papier wijzigt niet. Misschien is het nodig dat u verder met uw huisvuil loopt dan u gewend bent. Voor mensen die niet zo goed kunnen lopen, kan dat een probleem zijn. Wilt u uw buurvrouw of buurman helpen als dat nodig is?

Grofvuil kunt u op afspraak laten ophalen
Grofvuil kunt u op afspraak laten ophalen bij een ondergrondse container die niet afgesloten is. Geef bij het maken van de afspraak duidelijk de plek van die container door.

Uw huis blijft bereikbaar voor de ambulance, brandweer en politie
De gemeente zorgt ervoor dat de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) altijd bij uw huis kunnen komen.

Veiligheid
De gemeente doet er alles aan om veilig te werken. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen te waarschuwen en hen weg te houden van het werkterrein.