29-2-2024 | Steeds meer mensen willen wonen, werken en ontspannen in onze mooie stad aan zee. Om mee te groeien met de tijd moet de stad zich blijven vernieuwen. En net als elke andere stad heeft Den Haag ook onderhoud nodig. Om te zorgen dat Den Haag ook in de toekomst goed bereikbaar blijft, zijn werkzaamheden nodig. Zo blijft de stad een fijne plek om te wonen, leven en werken. 

 In de rubriek ‘5 vragen aan’ geven wij het woord aan iemand die betrokken is bij deze werkzaamheden. Deze keer: Nathalie, communicatie-adviseur bereikbaarheid en SBO.

1. Wat is het SBO?

SBO staat voor Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO). Dit overleg is iedere week. Leden die deelnemen zijn onder meer verkeerskundigen, wegbeheerders, een vertegenwoordiger van Veiligheidsregio Haaglanden en van de HTM en ik als communicatieadviseur van de gemeente. Het SBO toetst en beoordeelt elke week ingediende plannen van partijen die iets willen doen dat invloed heeft op de bereikbaarheid van de stad. Dat kan een wegafsluiting zijn voor werkzaamheden of een evenement, of een omleiding op een van de belangrijke wegen in de stad. Het SBO controleert of de plannen voldoen aan de eisen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en communicatie. De leden bespreken de projecten vanuit hun vakkennis. We verzamelen alle vragen, opmerkingen en soms aanvullende eisen en sturen dit terug naar de indiener. Deze moet alles verwerken en dan opnieuw het plan indienen.

2. Wie moeten er langs het SBO?

Iedereen die iets wil doen dat impact heeft op de stedelijke bereikbaarheid, moet de BVC-procedure doorlopen. In de BVC-Procedure staan afspraken over Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en Communicatie (BVC) tijdens de werkzaamheden. De indiener laat in het een BVC-plan zien hoe hij of zij wil omgaan met de bereikbaarheid, veiligheid en communicatie. De leden van het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg kijken of het plan voldoet aan de BVC-procedure. Het gaat meestal om wegwerkzaamheden, bouwactiviteiten en evenementen die effect hebben op de Haagse hoofdwegen, het zogeheten Netwerk Bereikbaarheidsregie. Het gaat niet alleen om projecten vanuit de gemeente maar ook van externe partijen, bijvoorbeeld HTM, nutsbedrijven, WarmtelinQ of bouwbedrijven.

 

3. Wat doet een communicatieadviseur bij het SBO?

Simpel gezegd controleer en toets ik alle BVC-plannen die op de agenda staan op het onderdeel communicatie. Dat kan een communicatieparagraaf of -plan zijn. Daarvoor moet ik eerst het algemene BVC plan lezen. Daarin kan ik opmaken wat voor werkzaamheden er zijn, in welke periode, hoelang het duurt, op welke locatie, wat de afsluitingen zijn. Ook werp ik een blik op de verkeerstekeningen. Wie krijgt te maken met de omleiding? Worden er parkeerplekken tijdelijk opgeheven? Loopt er een tram of bus door het afgesloten gebied en staat dit beschreven in het BVC-plan? Waar ik ook op let is de omgeving. Een omgevingsscan is onderdeel van het BVC-plan. Meestal pak ik google maps of street view erbij, om te kijken waar het project gaat plaatsvinden, in wat voor gebied en wat voor wijk. En dan kijk ik of de communicatie aansluit bij het type wijk.

Vragen stellen

Tijdens het overleg stel ik ook vragen aan de andere disciplines. Zoals aan een wegbeheerder omdat deze de wijk waar een project plaatsvindt beter kent. Of ik uit mijn zorgen omdat een project een plan te laat heeft ingediend en het dan niet meer lukt om de omgeving op tijd te informeren. Soms is daar een goede reden voor, als het een bijvoorbeeld een calamiteit is en het werk zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd, zoals bij het lek onder de Neherkade begin 2023.

Communicatie is belangrijk

Soms word ik door bereikbaarheidsregie benaderd of ik een communicatieplan of -paragraaf al vooraf wil bekijken. Dit gebeurt als er twijfels zijn of in het communicatieplan wel genoeg staat om behandeld te worden. Als er bijvoorbeeld alleen staat dat er een brief wordt verstuurd, dan wordt het plan niet behandeld en gaat het terug naar de indiener. Communicatie is een zeer belangrijk onderdeel en moet goed uitgewerkt zijn.

4. Waar let je op?

Ik controleer of de communicatieboodschap duidelijk is. Als dit niet zo is, geef ik aan welke informatie ik mis. En natuurlijk check ik welke middelen er worden ingezet om bewoners, ondernemers, weggebruikers en andere belangrijke stakeholders te informeren en op welke manier ze dat doen. Als iets ontbreekt, dan geef ik aandat dit aangevuld moet worden. Ook kijk ik of de juiste communicatiemiddelen in worden gezet. Dit aan de hand van het handboek communicatie Bereikbaarheid. Daarin staan vijf verschillende communicatieklasses benoemd. Hoe impactvoller een project, hoe meer inzet van communicatie geëist wordt en hoe meer middelen er verplicht ingezet moeten worden. Bij sommige werkzaamheden is een bewonersbrief voldoende.

Alle belanghebbenden

Verder let ik ook op of het project alle stakeholders en belanghebbenden goed in het oog hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld achterliggende straten zijn die niet aan het werkgebied liggen, maar die wel overlast krijgen omdat er een straat opengebroken is. Dat betekent dat een bewonersbrief ruimer verspreid moet worden.

Communicatie afstemmen

Soms zijn er verschillende projecten in dezelfde omgeving. Ik koppel dan de betrokken communicatieadviseurs aan elkaar, om de communicatie van de projecten met elkaar af te stemmen, te verwijzen naar elkaars projecten of zelfs een gezamenlijk communicatieplan te maken. Dat kunnen adviseurs binnen de gemeente zijn, of zoals recent een communicatieadviseur van de HTM met een communicatieadviseur van de gemeente.

5. Hoe vind je het om dit werk te doen?

Het is ontzettend leuk om te doen. Het SBO bestaat uit een groep zeer deskundige professionals die respect en waardering hebben voor elkaars discipline en mening. De lijnen zijn kort en ook buiten het SBO weten we elkaar te vinden. Dat werkt erg prettig. Wel is het tijdrovend werk en ik neem mijn rol en taak ook erg serieus. Het is belangrijk dat iedere inwoner en ondernemer goed en op tijd geïnformeerd is, want een inwoner die weet waarom en waar werkzaamheden zijn, is beter voorbereid en heeft er meer begrip voor. Uiteindelijk doen we het allemaal voor de inwoners en ondernemers van Den Haag.