Dagelijks stromen er miljoenen liters afvalwater door het Haagse riool. Als het regent komen daar nog eens miljoenen liters regenwater bij. Een goed riool is belangrijk voor de volksgezondheid en zorgt er voor dat de straat niet onder water staat bij een regenbui. Om te zorgen dat dit goed blijft gaan, onderhoudt de gemeente het riool.

Iedere woning in Den Haag is aangesloten op het riool. Het afvalwater gaat rechtstreeks naar een waterzuiveringinstallatie. Daarnaast heeft iedere straat putten die op het riool uitkomen om het regenwater op te vangen. In totaal ligt er onder de Haagse wegen 1600 kilometer aan rioolbuizen om al dit water af te voeren.

Groot onderhoud

De riolering in Den Haag gaat ongeveer 80 tot 100 jaar mee. Daarna kunnen lekken of scheuren ontstaan, of het riool is niet meer groot genoeg om de hoeveelheid water aan te kunnen die erdoorheen moet. Dat betekent dat er regelmatig onderhoud en vervanging nodig is. Vervanging van het riool is ingrijpend. Vaak moet een straat helemaal open en zijn er graafmachines nodig om bij het riool te komen. Dat ligt vaak enkele meters onder de grond.

Wat gebeurt er bij rioolwerkzaamheden?

Bekijk de video. Daarin wordt uitgelegd wat er bij rioolwerkzaamheden komt kijken.

Waar wordt het riool vervangen?

Op dit moment werkt de gemeente in deze buurten of straat aan het riool:

Inspectie van het riool

Het riool is er om het afvalwater uit de huizen en het regenwater af te voeren. Een goed werkend riool houdt de stad schoon en droog. Om er voor te zorgen dat het riool goed blijft werken, worden de hoofdrioolbuizen regelmatig gereinigd en geïnspecteerd. Bekijk de video:

Inspectie van het riool – YouTube<">

Integraal Gemeentelijk Rioleringsplan

Gemeente Den Haag heeft een zorgplicht voor afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Hoe de gemeente deze taken invult is vastgelegd in het  Integraal Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (raadsinformatie.nl)

Meer weten over het riool in Den Haag?

Lees dan de volgende artikelen: