De gemeente vervangt de fundering tussen de Uilebomen en het Rijswijkseplein aan de Pletterijkade. De gemeente werkt verder ook aan het riool en aan de fietsroute op de Pletterijkade. Door het werk te combineren, hoeft de Pletterijkade maar één keer open. Dit zorgt voor minder overlast.

Verbeteren fietsroute langs Pletterijkade

De gemeente werkt aan logische doorgaande fietsroutes. 1 van deze fietsroutes loopt over de Pletterijkade. Om hier ook in de toekomst veilig, snel en prettig te kunnen fietsen, krijgt de weg een nieuwe inrichting. Dat gebeurt tegelijk met de vernieuwing van het riool en het werk aan de kademuren. Onderdeel van het ontwerp is ook een deel van het Rijswijkseplein, in het verlengde van de Pletterijkade. Hier komt een oversteek in 2 richtingen voor fietsers.

Kaart met daarop de Pletterijkade. Met een blauwe lijn wordt het werkgebied aangegeven.

Ontwerp nieuwe inrichting

De gemeente maakt nu een voorlopig ontwerp voor de Pletterijkade. Zij verwerkt de wensen en eisen van de betrokken partijen zo veel mogelijk in het voorlopig ontwerp. Bewoners en anderen die hiermee te maken hebben, kunnen hun mening geven over het voorlopig ontwerp. Hierna komt er een definitief ontwerp.

Vervangen riool

Het riool in de Pletterijkade, Gouwestraat, Vechtstraat en Mijdrechtstraat is oud. Daarom komt er een nieuw riool. De Gouwestraat, Vechtstraat en Mijdrechtstraat zien er na de vernieuwing van het riool weer precies hetzelfde uit. De Pletterijkade krijgt wel een nieuwe inrichting.

Kaart met daarop de Pletterijkade en omgeving. In de straten Pletterijkade, Gouwestraat, Vechtstraat en Mijdrechtstraat wordt het riool vervangen.

Bomen kunnen niet blijven staan

Bij werk aan een kademuur wil de gemeente de bomen zoveel mogelijk houden. Soms kan dat niet. Op de Pletterijkade moet de fundering vervangen worden en de bomen staan daar bovenop. Als bomen in Den Haag niet kunnen blijven staan, probeert de gemeente ze te verplaatsen. Maar de bomen op de Pletterijkade zijn daarvoor niet gezond genoeg. De gemeente kapt daarom de bomen en vervangt ze door nieuwe bomen.

Blijf op de hoogte

De gemeente houdt u graag goed op de hoogte. Daarom zijn er informatiebijeenkomsten en stuurt de gemeente nieuwsbrieven. Bewoners en bedrijven in de buurt van het werkgebied krijgen de nieuwsbrieven en de uitnodigingen voor de bijeenkomsten per post.

Wilt u de uitnodigingen en nieuwsbrieven ook digitaal ontvangen? Of wilt u per per e-mail op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de mailinglist. Stuur hiervoor een e-mail naar kademuren@denhaag.nl en vermeld daarbij ‘aanmelding mailinglist Pletterijkade’.