Vanaf maart 2024 werkt de gemeente Den Haag op en rond de Pletterijkade. De gemeente vervangt de kademuur en de riolering. Ook de riolering in een aantal zijstraten wordt vervangen. Daarna richt de gemeente de straten weer netjes in en krijgt het Rijswijkseplein een nieuwe inrichting met een fietsersoversteek in 2 richtingen. Het ontwerp kunt u nu bekijken.

Pletterijkade krijgt nieuwe kademuur

De kademuur van de Pletterijkade staat op houten palen. Door een bacterie in het water zijn de houten palen beschadigd. Om te voorkomen dat de muur verzakt, wordt de kademuur vervangen. De kademuur kan daarna weer 100 jaar mee!  De nieuwe kademuur krijgt dezelfde uitstraling als de huidige kademuur en er komt een verlaagd gedeelte met bankjes, zodat bezoekers en bewoners van de stad hier fijn kunnen zitten.

Het vervangen van een kademuur gebeurt stap voor stap. Hoe het precies werkt ziet u in de video Vervangen van een kademuur:

Riolering is aan vervanging toe

Een goed riool is belangrijk voor de volksgezondheid en zorgt ervoor dat de straat niet onder water staat bij een regenbui. De gemeente onderhoudt het riool daarom goed. Omdat de riolering op de Pletterijkade en in een aantal zijstraten oud is, wordt deze vervangen.

Bekijk de video. Daarin wordt uitgelegd wat er bij rioolwerkzaamheden komt kijken.

Verbeteren fietsroute

De gemeente werkt aan logische doorgaande fietsroutes. Eén van deze fietsroutes loopt over de Pletterijkade en het Rijwijkseplein. Om hier ook in de toekomst veilig, snel en prettig te kunnen fietsen, wil de gemeente de straat en het plein een hele nieuwe inrichting geven. Met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Aan de plannen daarvoor wordt nu nog gewerkt. Zodra er meer informatie bekend is over de plannen, dan vindt u de informatie op deze website.

Bomen kunnen niet blijven staan

Bij werk aan een kademuur wil de gemeente de bomen zoveel mogelijk houden. Soms kan dat niet. Op de Pletterijkade moet de fundering vervangen worden en de bomen stonden daar bovenop. Als bomen in Den Haag niet kunnen blijven staan, probeert de gemeente ze te verplaatsen. De bomen op de Pletterijkade waren daarvoor niet gezond genoeg. De gemeente vervangt deze daarom door nieuwe bomen. Deze worden geplant nadat de kade en het riool zijn vervangen en de straat weer netjes is ingericht.